Succesvol landbouwpartnership in Limburg: Colruyt Group en broers Odeurs werken samen aan teelten van de toekomst

Succesvol landbouwpartnership in Limburg: Colruyt Group en broers Odeurs werken samen aan teelten van de toekomst

Donderdag 30 maart 2023

In Kerkom, vlakbij Sint-Truiden, werkt ​ het familiebedrijf Odeurs al twee jaar op een zeer constructieve manier samen met Colruyt Group op een cluster van landbouwgronden. Waar Colruyt Group er onder andere voor de financiële ondersteuning en beschikbaarheid van eigen gronden zorgt, maken de broers Odeurs het verschil met hun uitgebreide kennis van de grond, teelten en landbouwmachines. Ook innovatieve projecten krijgen er de nodige ruimte. Zo loopt er momenteel een proefproject waar samen met landbouwexpert Arvesta de mogelijkheden van de teelt van zwarte bonen geëxploreerd wordt, als “voeding van de toekomst”. Een mooie, positieve case van hoe er samen gebouwd wordt aan écht Belgische initiatieven die bijdragen tot verduurzaming en innovatie van landbouwgronden, teelten en teeltconcepten. En tegelijkertijd een unieke manier van samenwerken - met veel potentieel voor de toekomst.

Veelbelovende samenwerking in Kerkom, Limburg

Twee jaar geleden kocht Colruyt Group kwalitatieve landbouwgrond in Kerkom, bij Sint-Truiden. Deze aankoop past in de ambitie van de retailgroep om te investeren in Belgische landbouw door - onder andere - in te zetten op eigen landbouwgronden. Daarbij wordt expliciet de kaart van samenwerken met landbouwers getrokken: samen bouwen aan initiatieven die bijdragen tot verduurzaming en innovatie van landbouwgronden, teelten en teeltconcepten. Dat is uniek voor een retailer.

Binnen deze partnerships is de expertise, ervaring en inbreng van de landbouwer cruciaal. Daarom gaat Colruyt Group altijd op zoek naar geïnteresseerde vakmensen. In dit Limburgse verhaal boden verschillende landbouwers zich spontaan aan. Het moderne familiebedrijf Odeurs, met experten Gunther en Koen Odeurs aan het roer,werden als zelfstandige ondernemers weerhouden als partner voor het verder bewerken en optimaliseren van deze cluster van aanpalende gronden in Kerkom. In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De broers, experten in hun vak en al gespecialiseerd in onder andere de aardappelteelt, gingen intussen met veel positivisme en enthousiasme aan de slag, samen met de specialisten binnen het landbouwteam bij Colruyt Group.

Een win-win voor beide partijen

De gronden van de broers Odeurs liggen naast diegene van Colruyt Group, waardoor een efficiëntieslag kon gemaakt worden: dezelfde machines worden nu bijvoorbeeld op een grotere oppervlakte ingezet. De landbouwers genieten zo van schaalvoordelen door de extra grond te bewerken die ze ter beschikking hebben en kunnen extra inkomsten genereren zonder zelf te moeten investeren in akkers.Gunther Odeurs, die naast landbouwer ook lector is aan de landbouwschool: “Als zelfstandige landbouwers telen wij verschillende gewassen op de landbouwgronden van Colruyt Group. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om de activiteiten van ons eigen landbouwbedrijf uit te breiden, zonder zelf zware investeringen te moeten doen in akkers. Heldere afspraken en regelmatig overleg vormen de fundering van dit partnership”.

In deze samenwerking behoudt elke partner z’n eigenheid, en dat is van zeer groot belang. Er is over alles overleg, regelmatige afstemming tussen de experten, zonder schroom of drempels. Waar Colruyt Group voor onder andere de financiële ondersteuning en de beschikbaarheid van eigen gronden zorgt, kunnen de broers het verschil maken met hun uitgebreide kennis van de grond, teelten en landbouwmachines. De voordelen voor beide partijen zijn legio: financiële zekerheid voor de landbouwer, kennis en (regionale) expertise voor Colruyt Group. Gunther Odeurs: “We zijn fier dat klanten onze producten zoals aardappelen en wortelen kunnen kopen in Colruyt- en OKay-winkels. En dat we kunnen meewerken aan een langetermijnvisie om de toekomst van de Belgische landbouw te verzekeren.”

Saskia De Block, verantwoordelijk voor het landbouwbeleid van Colruyt Group, voegt toe: “De manier waarop we samenwerken is heel bijzonder. Samen met de broers bepalen we welke teelten er groeien op onze gronden en bekijken we ook hoe we samen met diverse instanties optimaal kunnen inzetten op biodiversiteit en zorg voor de natuur. We maken samen een teeltrotatieplanning, waarbij we vertrouwen op de expertise van de beide partijen, we bespreken de bedrijfsvoering en denken ook samen na over hoe we verschillende uitdagingen het hoofd kunnen bieden, zoals dit jaar de droogte en de gevolgen ervan voor bepaalde gewassen. Samen laten we ons ook adviseren door de gekende wetenschappelijke instellingen, in kader van nieuwe technieken en methoden. We staan ook open voor innovaties naar de toekomst toe”.

Innovatieve teelten in Kerkom: future proof aan de slag samen met Arvesta

In Kerkom lopen momenteel ook een aantal bijzondere landbouwprojecten, met het oog op de toekomst. Gunther Odeurs: “Zowel Colruyt Group als wij hechten veel belang aan duurzame landbouw. Daarom gaan we aan de slag met innovatieve teelttechnieken voor een gezonde bodem en meer biodiversiteit”.

Ook innovatieprojecten liggen vandaag op de plank. Daarbij worden de partners bijgestaan door landbouwexpert Arvesta, die advies levert voor de teelt van zwarte bonen. Dit kadert binnen de trend om meer peulvruchten te eten, als ‘duurzaam voedsel van de toekomst’. Zwarte bonen zijn voedzaam en gezond, en kunnen dienen als natuurlijke vleesvervanger. Deze peulvruchten zijn al zeer populair in Zuid-Amerika, hebben een dichte, vleesachtige textuur en een smaak die doet denken aan champignons, wat ze populair maakt in vegetarische gerechten. De broers Odeurs ​ voorzien de teelt van de zwarte bonen op een perceel van 5,3 ha en Arvesta zal voor de commercialisering van de oogst zorgen.

Zo wordt bekeken of de zwarte bonen op termijn kunnen worden afgenomen door Colruyt Group en verkocht kunnen worden in de winkels van de groep - dit initiatief past namelijk perfect in de ambitie van de groep om de consument aan te zetten tot het eten van meer plantaardige eiwitten (in plaats van dierlijke - Green Deal Eiwitshift). Arvesta wil met deze samenwerking de landbouwers ondersteunen in de transitie naar deze duurzame eiwitrijke teelten en zorgen voor een goed rendement.

Focus op lokaal verankeren van aanbod

De samenwerkingsmodellen zoals met de broers Odeurs in de Limburgcluster zijn volgens Colruyt Group een belangrijke hefboom om nog meer samen te werken met lokale landbouwers en de expertise te bundelen om een Belgisch aanbod te voorzien - biologisch waar relevant. Saskia De Block: “We beklemtonen graag dat één van onze belangrijkste engagementen in de samenwerkingsmodellen op onze gronden is dat landbouwgrond ook landbouwgrond blijft. De aankoop van gronden zoals deze in Kerkom past in de ambitie van Colruyt Group om in te zetten op Belgische landbouw, ons aanbod zoveel als mogelijk Belgisch te houden, lokaal aan te bieden, te borgen, en letterlijk te verankeren. Door landbouwgronden aan te kopen kunnen we actief bijdragen aan het sourcen van Belgische landbouwproducten en aan het verduurzamen van de landbouw in België”.

[Op de foto's ziet u Gunther Odeurs (groene polo), Koen Odeurs (lichtblauwe polo en short), Frank Vierendeel (donkerblauw hemd) en Saskia De Block]


Ter achtergrond: landbouw bij Colruyt Group

In 2017 werden de eerste stappen gezet voor een duurzaam landbouwbeleid binnen Colruyt Group. Werken aan een duurzamer assortiment, dat betekent voor ons meerwaarde creëren op meerdere vlakken tegelijk, met name leefmilieu, gezondheid, samenleving en dierenwelzijn. Een hele opdracht, aangezien we alleen al in voeding zowat 3.500 eigenmerkproducten tellen en de weg van grondstof tot eindproduct lang en complex kan zijn. De beste resultaten bereiken we dan ook door samen met meerdere schakels in de keten actie te ondernemen. Daarom werden alsmaar meer rechtstreekse partnerships opgezet met landbouwers en veetelers, die niet alleen henzelf ten goede komen, maar ook de consument, de dieren, het milieu.

Als retailer maken we integraal deel uit van de agrovoedingsketen: we garanderen de voedselvoorziening en brengen landbouwproducten zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel en vlees tot bij de consument. We zijn dus van oudsher innig verweven met de landbouwsector. We werken vandaag via diverse projecten rechtstreeks samen met 600 Belgische landbouwers. En onrechtstreeks zijn er dat maar liefst 6.000. We willen zoveel mogelijk de landbouw lokaal verankeren en daarom nauw samenwerken met de landbouwers. De samenwerking gebeurt op diverse manieren, in ketenprojecten, op innovatieprojecten met actoren uit de agrovoedingsketen en op eigen landbouwgronden.Colruyt Group blikt terug op een interessant en bewogen landbouwjaar, waarbij enkele nieuwe samenwerkingen het licht zagen en steeds concreter werden: