Colruyt Group kijkt vooruit: "Klaar voor de toekomst"

Colruyt Group kijkt vooruit: "Klaar voor de toekomst"

Inspelen op veranderende behoeften van de klant met aanbod van producten én services in food, health, non-food en energy

Woensdag 8 juni 2022

Er beweegt vandaag heel wat in de maatschappij in het algemeen, en in het retaillandschap in het bijzonder. Als voornamelijk Belgische retailer, en één van de grootste privéwerkgevers van ons land, zorgt Colruyt Group dat het, met de lange termijn voor ogen, er ook elke dag staat met haar 33.000 medewerkers, allemaal ten dienste van duizenden klanten.

Het voorbije jaar werd gewerkt aan het samenbrengen van de activiteiten rond vier stevige ‘vakgebieden’: voeding, gezondheid en welzijn, non-food en energie. Centraal daarbij staat duurzaam ondernemen, om zo bewuste keuzes van de klant mogelijk te maken. Overkoepelend wordt verder ingezet op het digitale luik met onder andere ‘Xtra’ en worden ook de “bricks” niet uit het oog verloren: de fysieke winkels blijven zeer belangrijk in het totale aanbod van producten én diensten aan de klant. Een overzicht van hoe Colruyt Group klaar is voor de komende decennia.

Duurzaam ondernemen om bewust consumeren mogelijk te maken

Colruyt Group zag in 2007 het licht als overkoepelende en gemeenschappelijke ‘familienaam’ voor een heel aantal winkelformules zoals Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Dreamland en DATS 24. Die merken hebben allemaal een eigen voornaam, identiteit en markt, en hebben daarbij die familienaam gemeen. Jef Colruyt, CEO Colruyt Group geeft aan: “Colruyt Group wil met haar verschillende formules een zinvol en duurzaam verschil maken in de wereld, vanuit onze positieve attitude. Waarbij we steeds de referentie willen zijn, de beste in ons vak. We willen dat doen door eenvoud te bieden aan onze klanten, hen het leven makkelijker te maken, en dat doen we vooral door heel goed naar die klanten te luisteren. In onze winkels zelf, via eigen marktonderzoek, via onze klantendienst, enzoverder.”

Op die manier slaagt Colruyt Group er al jaren in een toegevoegde waarde te creëren over generaties heen. Vandaag wil de retailgroep meer dan ooit de focus leggen op het creëren van die duurzame meerwaarde voor de klant, wiens noden sterk in evolutie zijn.Jef Colruyt: “Wat we ondernemen moet dus maatschappelijk relevant zijn en een antwoord bieden aan wat de klant vraagt, moet gebeuren met respect voor mens en milieu én het economische plaatje moet kloppen. Op de lange termijn. Die drie elementen zijn voor ons de sleutel van duurzaam ondernemen. Voor ons stopt dat niet bij enkel winkelier zijn, het gaat veel en veel verder”.

Focus op specifieke vakgebieden

Binnen de organisatie van Colruyt Group werden daarom nu een aantal heel concrete vakgebieden vastgelegd met de ambitie om de komende jaren blijvend te groeien, verdere vakkennis op te bouwen en een duurzaam aanbod te bieden. Die vakgebieden zijn Food, Health, Non-food en Energy. Als grote gemeenschappelijke deler tussen die vakgebieden werden er twee specifieke overkoepelende kanalen gedefinieerd: het fysieke stuk enerzijds – de “bricks”: winkels, distributiecentra, afhaalpunten, centrale gebouwen, waarbij Colruyt Group over de jaren heen een grote kennis opbouwde op vlak van immobiliën - en anderzijds een digitaal luik dat ingevuld wordt via verdere ontwikkelingen binnen de klantenkaart en -app Xtra.De reden waarom we kiezen voor dit specifieke landschap, is omdat deze elementen ons stuk voor stuk toelaten om klanten en hun gezinnen goed te kunnen blijven bedienen op belangrijke levensmomenten. Als werkgever van bijna 33.000 mensen is de groep stevig lokaal aanwezig in ons land en kennen we onze klanten zeer goed. We zijn er dan ook van overtuigd dat we met deze groepering in vakgebieden de juiste richting hebben gekozen: alles samen kunnen we kwalitatieve oplossingen bieden voor zo’n 25% van de totale Belgische gezinsuitgaven”, aldus Jef Colruyt.

De pijlers

1.Verder inzetten op food retail en food productie

Voedingsretail is en blijft onze ‘basis métier’ van binnen de Colruyt Group. De retailer blijft doen waar het al 90 jaar goed in is, zowel in België, Luxemburg als in Frankrijk. Onverminderd wordt verder gewerkt aan het bestaande, consistente verhaal van de food retail. Met krachtige winkelformules, een efficiënte logistiek, en een stevige lokale verankering. Jo Willemyns, COO Food Retail en Marketing Services: “We blijven hierbij vechten voor de koopkracht van de consument – dat is vandaag relevanter dan ooit. Als specialist in de retailsector én als marktleider zorgen we door onze jarenlange kennis en vakmanschap dat prijsstijgingen zo goed mogelijk onder controle blijven. We challengen leveranciers op een constructieve manier, en zoeken ook samen met hen naar alternatieven. ​ Om er zo uiteindelijk voor te zorgen dat de klant een kwalitatief en betaalbaar aanbod krijgt in onze winkels én online. Een aanbod dat maximaal aansluit bij zijn/haar behoeften, ook in crisistijden. Colruyt Laagste Prijzen zal daarbij steeds ​ haar laagste prijzenbelofte blijven nakomen. Zwart op wit.

Focuspunten voor de komende jaren binnen de food retail zullen natuurlijk de ontwikkeling in de e-commerce blijven (met Collect&Go), er zal verder gewerkt worden aan een grotere aanwezigheid in de steden (waarbij OKay Direct al een interessante innovatie was) en aan het verder ontwikkelen van het professionele kanaal (Cash & Carry met Colruyt Professional). Voorts zal qua aanbod verder ingezet worden op categorie-ontwikkeling in de winkels zelf. Denk maar aan de parafarmacie rayons in Colruyt Laagste Prijzen en OKay, de nieuwe broodmeubelen, en investeringen in verkoop van bloemen in de winkel. Ook de recente participatie in Foodbag valt hierbinnen te kaderen. Willemyns: “we willen ook verder groeien in ons aanbod van maaltijdboxen”

Daarnaast blijft Colruyt Group ook een belangrijke lokale retailer-producent met Colruyt Group Fine Food. Ook daar wordt ingezet op verdere verticale integratie met investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe productiesite voor smeersalades, maar even goed met uitbreidingen, zoals de integratie van de bakkerijgroep Roelandt. Stefan Goethaert, COO Fine Food, Business & Group Services: “Ongeveer één derde van onze omzet in eigen merkproducten produceren we zelf. Dat doet ons meer en meer evolueren naar retailer-producent. We willen lokaal aanwezig zijn, dus we produceren ook zelf lokaal. Daarvoor hebben we goede redenen: we krijgen een veel beter zicht over de ganse keten en hebben daardoor impact op de kosten en de kwaliteit, we kunnen inzetten op de nutritionele waarden, kunnen nieuwe producten ontwikkelen, en dat allemaal met veel aandacht voor onze ecologische impact”.

2. Opzetten ecosysteem rond Gezondheid en Welzijn

Als retailer vindt Colruyt Group het een belangrijke verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op de gezondheid van niet alleen de eigen collega’s, maar ook haar klanten en van de maatschappij in het algemeen. Met als uiteindelijke doel een fysiek en digitaal ecosysteem te bouwen dat stap voor stap een holistische en preventieve benadering van welzijn en gezondheid bevordert.

Jef Colruyt verduidelijkt: “We gaan hier veel meer service-minded aan de slag, met een nieuwe focus op ‘goed in je vel voelen’ en preventieve gezondheid: een gezonde geest in een gezond lichaam. We pakken het totaalplaatje aan, want gezondheid is ook slaap, beweging en mentale gezondheid. Op dat snijpunt willen wij als Colruyt Group onze maatschappelijke rol opnemen en in gezondheid in de bredere zin investeren. Daar zijn NewPharma, JIMS en SmartWithFood bijvoorbeeld mooie hefbomen voor. Als retailer met een groot bereik kunnen wij informatie met betrekking tot welzijn en gezondheid voor iedereen meer toegankelijk maken. We vinden dat we daar rol kunnen in opnemen omdat wij als retailer de laatste schakel in de keten zijn naar de consument”.

Colruyt Group kan daarbij, samen met haar partners, bouwen op (eigen en wetenschappelijke) data en inzichten, klanteninzichten, digitale kennis en technologie om het aanbod en services te verbeteren, als hefboom voor het ondersteunen van de klanten in hun zoektocht naar een evenwichtige levensstijl. In de praktijk werden er al verschillende initiatieven opgestart binnen het principe van “beter voorkomen dan genezen”. Zo is het met “Hello Health” van SmartWithFood de bedoeling om tegen 2025 zo’n 25.000 medewerkers van bedrijven te bereiken met een specifiek ‘Health Coach Platform’ en er wordt ook gewerkt aan een aanbod voor individuele klanten. De fitnessclubs van JIMS zijn een oplossing voor die noodzakelijke en deugddoende beweging, en werden daar recent slimme koelkasten geplaatst, waarbij de logistiek voorzien wordt door Solucious. “Er zijn binnen dit vakgebied heel wat verdere synergiën mogelijk, onder andere op vlak van voedingsadvies”, aldus Jef Colruyt.

3. Versterken raakpunten in non-food

Non-Food blijft een belangrijke poot in het toekomstverhaal van Colruyt Group. Ook deze markt is in volle evolutie, eveneens gebaseerd op klanten die hun noden snel willen ingevuld zien. De non-food merken van Colruyt Group (ZEB/The Fashion Society, Bike Republic, Dreamland, Dreambaby) zijn stuk voor stuk grote Belgische retailers, die je in een breder landschap kan zien als uit de kluiten gewassen KMO’s die zich specialiseren in hun vakgebied.

Als non-food business is het belangrijk om zich vlot te kunnen aanpassen en mee te bewegen met de markt, zodat slagkracht mogelijk blijft. Jef Colruyt: “We bundelen de krachten binnen non-food om ervoor te zorgen dat elke ‘commerce’ de beste dienstverlening aan haar specifieke doelgroep van klanten kan garanderen, en dat we verder in relatie kunnen gaan met gezinnen. Formules als Dreamland en Dreambaby werken aan services naar de specifieke communities toe, en ook Bike Republic - nog in volle expansie - zet in op services op maat. Denk maar aan de samenwerking die ze hebben met Touring. We zijn ervan overtuigd dat daar nog veel opportuniteiten liggen, en deze formules zijn voor ons ook cruciaal in het totaalaanbod dat we willen bieden”.

4. Focus op groene, hernieuwbare en vooral bruikbare energie

Colruyt Group blijft inzetten op duurzame energie met Virya Energy en DATS 24. Daarbij wordt gefocust zowel op energieproductie als het begeleiden van de eindgebruiker in de transitie naar hernieuwbare energie. Colruyt Group bouwde in dit vakgebied de laatste 25 jaar een zeer brede expertise op en kan zich intussen een referentie noemen in de materie van hernieuwbare energie, zowel voor business als particulieren. Jef Colruyt voegt toe: “Door onze historiek en ervaring zien we meer en meer dat het niet alleen een verhaal is van opwekken van groene energie, maar ook over “hoe brengen we het tot bij de gebruiker, en is het voor die eindgebruiker ook echt bruikbaar”. En daar kijken we uiteraard ook naar alternatieve brandstoffen. Als retailer vervoeren we dagelijks tonnen goederen, we moeten deze ter plaatse krijgen in de winkels, en liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. Elektrisch rijden is daarbij zeker een optie, maar waterstof zal ook een mogelijkheid zijn".

Met DATS 24 wordt ernaar gestreefd om goede combinaties te maken, innovatieve insteken te vinden met nieuwe technologieën als leverancier van hernieuwbare Belgische elektriciteit en gas. En daarnaast ook pionieren met het beschikbaar stellen van die verschillende mogelijkheden, zoals laadpalen. De recente participatie in Pluginvest kadert hierin, alsook de recente opening van het grootste semipublieke laadplein van België, aan het hoofdkantoor van de groep in Halle. Bedoeling is het komende jaar het aantal laadpunten aan de winkels van Colruyt Group te verdrievoudigen. DATS 24 zou dan 1.000 laadpunten uitbaten op de winkelparkings, waardoor steeds meer klanten zullen kunnen bijladen tijdens het winkelen.Ook het aantal waterstoftankstations wordt uitgebreid: op 31 mei 2022 ging er nog eentje open in Wilrijk.

5. Xtra als persoonlijke assistent

De komende tijd wordt snelheid gemaakt ​ in het vervolg van het digitale Xtra-verhaal, de klantenkaart en -app van Colruyt Group. Jo Willemyns: “De Xtra app is klaar om een volgende maturiteitsstap te nemen, van ‘kortingsapp’ naar Personal Shopping Assistent”. De nieuwe Xtra app is volop in ontwikkeling, met een nieuw technisch platform en een open architectuur die het makkelijker zal maken om de andere apps die al binnen de groep bestaan toe te voegen in één geheel – opnieuw vanuit dat gemak voor de klant. Willemyns: “We hebben bijkomend interessante features in de pipeline, waaronder seamless pay function in samenwerking met Digiteal, shopping lists 2.0, winkelcircuitondersteuning, productinfo op maat zoals herkennen van allergenen, en een loyalty scheme om een bijdrage te leveren aan een betere wereld”.

Colruyt Group: klaar voor de toekomst

In alles wat Colruyt Group als geheel doet, in alle vakgebieden, wil de retailgroep het leven van de klanten via relevante oplossingen eenvoudiger maken (Simplify), hen zelf toelaten in hun kracht te gaan staan en enkele zaken zelf vast te pakken, en bewuste keuzes te maken (Empower), en vlot in verbinding met anderen (Connect).

Jef Colruyt besluit “Die Simplify-Empower-Connect doelstelling loopt, net als dat duurzaam ondernemen, als een rode draad door alles wat we doen. Digitalisering maakt het mogelijk om onze klant op het juiste moment de relevante informatie, kennis en ondersteuning aan te bieden. De investeringen die we doen, de samenwerkingen die we aangaan en de initiatieven die we nemen, doen we met een goede reden. Dit doen we tevens op de meest kostenefficiënte en duurzame manier. De komende jaren zullen we blijven inzetten op synergiën tussen de verschillende vakgebieden en daar services voor onze klanten aan koppelen. In onze fysieke winkels, waar we met onze opgebouwde kennis rond immobiliën weten waar we het best aanwezig zijn met welke winkelformules, en digitaal met Xtra. Steeds met onze blik op de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat we met deze keuzes klaar zijn voor wat de toekomst brengt”.