Colruyt Group blikt tevreden terug op 1 jaar Eco-score in België

Colruyt Group blikt tevreden terug op 1 jaar Eco-score in België

Donderdag 10 maart 2022

Exact een jaar geleden introduceerde Colruyt Group als eerste retailer de Eco-score in België. En in dat jaar is er al heel wat gebeurd: intussen zijn bijna de helft van alle voedingsproducten bij Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen voorzien van deze score, waarmee kan worden nagegaan wat hun ecologische impact is. De score is vandaag zowel op online dragers als in de voedingswinkels van Colruyt Group te zien, en steeds meer eigenmerkproducten krijgen de score ​ ook op hun verpakking. Daarnaast spraken verschillende spelers in de sector hun engagement uit om de Eco-score ook te implementeren, en kon Colruyt Group verder aan de slag gaan met bijkomende data om de score nog nauwkeuriger te bepalen. Colruyt Group blikt dan ook tevreden terug op het eerste jaar waarin het Belgen kon begeleiden naar bewuster consumeren op milieuvlak. Volgende stappen zijn dat consumentenbewustzijn verder te verhogen via campagnes en acties, verder te werken aan en met het netwerk én zelf ook inspanningen te leveren om de scores te verbeteren. Om zo op termijn de Eco-score tot hét Europese systeem te maken..

 

Consumentgericht label, onafhankelijk ontwikkeld

Een recente studie van de Europese Investeringsbank toont aan dat 82% van de Belgen vindt dat klimaatverandering en de gevolgen ervan de grootste uitdaging voor de maatschappij vormt in de 21ste eeuw. 71% van de Belgen zou de invloed van klimaatverandering zelfs in het dagelijks leven merken1. Eerder onderzoek van iVOX in opdracht van Colruyt Group wees uit dat 60% van de Belgen er wel degelijk voor openstaat om milieuvriendelijker te gaan consumeren2. Alleen blijkt dit geen eenvoudige opdracht, en zijn heel wat consumenten de weg kwijt in het kluwen aan beschikbare data en informatie.

De meerwaarde van de Eco-score is dan ook duidelijk: mensen eenvoudig en correct informeren over de milieu-impact van hun aankopen. De methodologie werd ontwikkeld en is wetenschappelijk onderbouwd door een collectief van onafhankelijke spelers3 in Frankrijk. De score is opgebouwd uit twee componenten, enerzijds de resultaten van de levenscyclusanalyse van een product (van boer tot bord) en anderzijds de toevoeging van extra indicatoren volgens een bonus-malussysteem. Het resultaat is een score op 100 en een letter van A (groen) tot E (rood), te herkennen aan het logo met een blaadje. Eigen recent marktonderzoek van Colruyt Group[4]toont aan dat meer dan 50% van de Belgen de Eco-score al gezien heeft of erover gehoord heeft. Meer dan 80% van de Belgische bevolking maakt daarbij een duidelijke link tussen de Eco-score en milieu.

Stevige stappen gezet om consumenten verder te blijven informeren

Vandaag is de score voor bijna de helft van alle voedingsproducten bij Colruyt en Bio-Planet te consulteren in de verschillende apps en op de websites van Colruyt Group (MyColruyt, SmartWithFood, Xtra, bioplanet.be, colruyt.be).Daarnaast dragen vandaag al meer dan 100 eigenmerkenproducten van Colruyt Group de score op hun verpakking, is er communicatie in en aan de rekken van de verschillende voedingswinkels van de groep en is Bio-Planet actief aan de slag gegaan met een kortingsactie voor producten met een gunstige A en B Eco-score. In het najaar van 2021 werd de Eco-score nog bekroond met de Mercuriusprijs, al 30 jaar de meest prestigieuze prijs in de handel uitgereikt door Comeos, de federatie voor handel en diensten in België.

Stefan Goethaert, bij Colruyt Group eindverantwoordelijk voor het Eco-score project geeft aan: “We kunnen echt tevreden terugblikken op het voorbije jaar; we hebben al veel kunnen verwezenlijken om de klant te helpen bewustere keuzes te maken. Op dit ogenblik werken we aan die verdere bewustwording bij de consument. We maken de score relevant door aanwezig te zijn op het winkelpunt, zo dicht mogelijk bij waar de consument zijn aankoopbeslissing neemt, naast aanwezigheid onze digitale apps en websites, natuurlijk”. Vanaf deze maand loopt ook een nieuwe, brede online marketingcampagne waarin bekende koppen Bartel Van Riet (NL) en Vinz Kanté (FR) de Eco-score “eco-logisch” maken voor de consument. In een reeks video’s leggen zij van A tot Z uit hoe de Eco-score berekend wordt, in alle transparantie en op een begrijpbare manier. “De correcte volgorde voor ons is eerst die bewustwording, het voorzien van de juiste informatie om dan naar acceptatie, vertrouwen, en dan pas naar concrete gedragsaanpassing over te kunnen gaan”, aldus Goethaert.

 

Data en uiteindelijk ook scores verbeteren – samen met partners en sector

Colruyt Group blijft bij de ambitie om ook actief de milieu-impact van de eigen (voedings)merkproducten te gaan verminderen. Goethaert: “de Eco-score geeft ons de ruimte om bij specifieke producten te kijken naar het bonus-malussysteem: kunnen we bijvoorbeeld iets aan de verpakking doen zodat de scores verbeteren?”.Goede data blijven daarbij cruciaal. In het najaar van 2021 werden de A-merk én eigenmerk leveranciers aangeschreven om input te geven over data die het Colruyt Group Eco-scoreteam moeten toelaten de bonus-malus punten nauwkeuriger te berekenen. Daar wordt nu volop mee aan de slag gegaan. “We zijn ervan overtuigd dat dit hét Europees systeem kan worden. We zien ook draagvlak vanuit de lidstaten zelf, dit zou nog sneller kunnen gaan dan de wetgeving in Europa. De markt is aan het bewegen en we blijven werken aan onze voortrekkersrol in ons land. We voelen ons ook gesteund, werken nauw samen met het Franse consortium en merken dat er steeds meer partijen in ons land voor het concept te vinden zijn, inclusief concurrenten. We hebben nog een interessante weg voor ons liggen het komende jaar en de jaren daarna”, besluit Stefan Goethaert.

 

1 Bron: https://www.eib.org/en/press/all/2021-369-75-van-de-belgen-meent-dat-zij-zich-meer-zorgen-maken-over-de-klimaatnoodtoestand-dan-de-belgische-regering?lang=nl

2https://press.colruytgroup.com/7-op-de-10-belgen-wil-meer-verantwoorde-keuzes-maken-maar-weet-niet-goed-hoe

3 Volledige methodologie op https://docs.score-environnemental.com/. Deze methodologie werd ontwikkeld door een collectief van acht onafhankelijke Franse spelers: ECO2 Initiative, Etiquettable, FoodChéri, Marmiton, Open Food Facts, ScanUp, Seazon en Yuka.

[4] Marktonderzoek door GFK in opdracht van Colruyt Group, 22/11/2021-03/12/2021, n = 610 Belgische bevolking 18+