7 op de 10 Belgen wil meer verantwoorde keuzes maken… maar weet niet goed hoe

In een IVOX-enquête, begin mei uitgevoerd bij 2000 Belgen, peilde Colruyt Group naar de prioriteiten van de Belgen op vlak van milieu en hoe bewust zij zich zijn van hun ecologische voetafdruk. Uit de online enquête blijkt dat een goede notie van de ecologische voetafdruk verre van evident is voor de respondenten. Een gebrek aan duidelijkheid lijkt het belangrijkste obstakel te zijn naar een meer ecologisch bewust leven. Andere belangrijke bevindingen zijn dat een meerderheid van de respondenten van mening is dat hun supermarkt zich moet inspannen om de ecologische impact van zijn producten te verminderen... en tegelijkertijd ook erkent dat deze verantwoordelijkheid ook bij ieder van ons ligt. Met de uitrol van de Eco-Score wil Colruyt Group een duidelijke en begrijpelijke leidraad aan de klanten aanbieden.

Woensdag 26 mei 2021

Met de Eco-Score wil Colruyt Group de Belg helpen om de milieu-impact stap voor stap te verminderen en de eigen ecologische voetafdruk te verbeteren
​  


De ecologische voetafdruk, een weinig gekend concept

Uit de IVOX-studie blijkt duidelijk dat de Belgen niet goed weten hoe ze de ecologische voetafdruk precies moeten definiëren: slechts 17% koos voor de meest correcte definitie: "een cijfer is dat de hoeveelheid vruchtbare grond en wateroppervlak weergeeft die nodig is om een bepaald product te produceren[2]". Een groot aantal Belgen (39%), vooral in de leeftijdscategorie tot 35 jaar (43%), denkt dat het gaat om een cijfer dat puur de hoeveelheid CO2-uitstoot weergeeft die nodig is om een product te vervaardigen. Maar liefst 23% van de respondenten geeft aan helemaal niet te weten wat een ecologische voetafdruk inhoudt.

De Eco-Score kan hier een interessante extra tool zijn om het ecologische bewustzijn van consumenten te verbeteren. Het doel van de Eco-Score is om de Belgen te sensibiliseren, maar ook om hen te laten ontdekken wat er precies achter de etiketten schuilgaat van de (voedings)producten die ze kopen. De ecologische voetafdruk van een product houdt rekening met een reeks criteria in alle stadia in de voedingsketen zoals: het veld, de kweek, het transport, de transformatie, de distributie en het afvalbeheer, ... en neemt daarnaast ook verschillende impactcategorieën in rekening. Ze gaat dus veel verder dan alleen CO2. En net al die aspecten worden meegenomen in de berekening van de Eco-Score.

7 op de 10 Belgen twijfelt of hun keuzes wel verantwoord zijn

Onduidelijkheid en twijfel zijn de belangrijkste hinderpalen voor een meer ecologische levensstijl, zo wijst het onderzoek uit. Deze twijfel is voor veel Belgen een belangrijke belemmering om (meer) ecologisch te gaan leven, en wordt zelfs vaker genoemd dan financiële redenen. Een meerderheid van de Belgen (60%) zegt zich meer milieubewust te willen gedragen, maar geeft aan niet goed te weten hoe

Een derde van de Belgen (waaronder een meerderheid van de jongeren) vindt dat ze in hun supermarkt goed geïnformeerd worden over hoe ecologisch producten zijn. Anderzijds vindt 3 op 4 Belgen (74%) het moeilijk om de elementen die het meest impact hebben op het milieu te onderscheiden, omdat het er zoveel zijn.  Die complexiteit ook de belangrijkste reden die een kwart van de Belgen geeft om te verklaren waarom het voor hen soms moeilijk is om op een (meer) milieuverantwoorde manier te leven. De top 3 struikelblokken volgens respondenten zijn :

  • Ik vind het moeilijk om steeds te bepalen wat de meest duurzame oplossing is (26%)
  • Milieubewust leven is te duur (23%)
  • Bij elke kleine beslissing aan het milieu denken is gewoon niet mogelijk (16%)

De resultaten van dit onderzoek bevestigen Colruyt Group in de overtuiging dat een Eco-Score een goede leidraad kan zijn in het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Helft van de Belgen – de jongeren voorop - voelt zich wel eens schuldig als ze exotische producten kopen

Volgens het onderzoek voelt de helft van de Belgen zich wel eens schuldig wanneer ze exotisch fruit en groenten kopen. Bijna één op vijf (17%) zegt dat de ecologische impact van de producten die ze kopen hen soms 's nachts wakker houdt. Het zijn de jongeren (29%) die dit het vaakst zeggen, in tegenstelling tot de 55-plussers (9%).

De bevraging geeft aan dat 79% van de Belgen vindt dat het niet alleen aan de bedrijven is om mogelijkheden aan te bieden die goed zijn voor het milieu, maar dat ze ook zelf de verantwoordelijkheid hebben om duurzaam te consumeren. Maar toch: maar liefst 4 op de 5 Belgen vindt het belangrijk dat hun supermarkt inspanningen doet om de ecologische impact van hun producten te verminderen. En terwijl de Nederlandstaligen (72%) meer geneigd zijn te zeggen dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat, vinden de Walen (51%) en de Brusselaars (51%) dat de overheid en de bedrijven in de eerste plaats verantwoordelijk zijn.

Colruyt Group introduceert niet alleen de Eco-Score in België, maar wil ook actief werken aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de voedingsproducten van het eigen merk. Daartoe onderzoekt de retailer systematisch het milieueffect van haar eigen merkproducten door middel van levenscyclusanalyses: op die manier kunnen de teams werken aan de verbetering ervan. Samen met de leveranciers wordt dan bekeken welke acties moeten worden ondernomen om de milieueffecten van deze producten zoveel mogelijk te beperken.


 

De Eco-Score samengevat: 

  • De Eco-Score is een instrument om de milieu-impact van voedingsproducten te bepalen.
  • Vijf labels van A (groen) tot E (rood) tonen u in één oogopslag de milieuvoetafdruk van een voedingsproduct
  • Door de Eco-Score toegankelijker te maken, zet Colruyt Group zijn ambitie verder om klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes en weloverwogen aankopen, net zoals dat het geval is met de Nutri-Score.
  • De Eco-Score wordt berekend volgens een methode die in Frankrijk werd ontwikkeld door een groep onafhankelijke spelers.
  • Om de Eco-Score van een product te berekenen, wordt rekening gehouden met alle stadia die een impact hebben op het voedselsysteem: het veld, de kweek, het transport, de verwerking, de distributie en het afvalbeheer, enz.
  • Voorlopig is de Eco-Score zichtbaar voor zo'n 2.500 Boni Selection producten en andere eigen merken van de groep, via de SmartWithFood app en de Xtra app of op de Bio-Planet website.
  • De SmartWithFood en Xtra apps zijn gratis beschikbaar op de platforms Google Play en AppStore. Het enige wat u hoeft te doen is de streepjescode van het product te scannen om de Eco-Score te weten te komen.

 

Dit persbericht werd opgesteld in samenwerking met de persdienst van Colruyt Group.
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met :

  

Persdienst Colruyt Group:

Telefoon +32 (0)473 92 45 10 (NL) // +32 473 82 27 15 (FR)

E-mail : press@colruytgroup.com

Nathalie Woitrin - MY CUP OF TEA, PR specialist

E-mail : nathalie@mycupoftea.be

GSM : 0477 37 01 47

 

[1] (*) *Online enquête uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Colruyt Group tussen 29/4/2021 en 5/5/2021 bij 2000 Belgen, representatief wat betreft provincie, geslacht, leeftijd en opleiding. De maximale foutmarge bij 1000 Belgen is 2,08%.

[2]Ecological footprint | Description, History, Importance, & Limitations | Britannica