Vrijwilligers planten 120 bomen op VUB met behulp van Bûûmplanters en spaarprogramma Colruyt Group

Vrijwilligers planten 120 bomen op VUB met behulp van Bûûmplanters en spaarprogramma Colruyt Group

Donderdag 23 februari 2023

Studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) plantten deze week, samen met verschillende buurtbewoners, 120 bomen aan de Triomflaan in Elsene. De nieuwe aanplanting met diverse inheemse boomsoorten moet uitgroeien tot groene bufferzone tussen het stadsverkeer en de universiteitssite. Tegelijkertijd bouwt de vergroening mee aan de robuustheid van het koeltegebied dat de campus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt. Het open burgercollectief Bûûmplanters begeleidde de plantactie in het kader van een duurzame samenwerking met Colruyt Group.

Groot enthousiasme voor milieuprojecten

Diverse inheemse soorten als sleedoorn, lijsterbes, haagbeuk, hazelaar en sporkehout, werden gemengd aangeplant op de campus van VUB. “Dit verhoogt de kans dat ze droge zomers overleven. We kiezen bewust voor soorten van hier om lokale ecosystemen te versterken. Ze produceren vruchten en zaden die gegeten kunnen worden door heel wat andere inheemse soorten. Dat is niet, of veel minder het geval met uitheemse soorten die soms kunnen uitgroeien tot echte plagen”, zegt VUB-bioloog Bram Vanschoenwinkel.

De vzw Bûûmplanters werd door het Brusselse en Vlaamse gewest aangesteld om, met steun van de Colruyt Group, de klimaatresistentie in de hoofdstad te verhogen. Het project is opgezet vanuit het duurzame spaarprogramma van de Colruyt Group. In dat programma kunnen Colruyt Group klanten punten sparen op hun Xtra-app en deze inzetten voor meer biodiversiteit. Waaronder dus ook de projecten zoals dat van VUB, die begeleid worden door Bûûmplanters. “Het is fantastisch om te zien dat ons duurzaam spaarprogramma voor concrete resultaten zorgt”, zegt Veerle Poppe, verantwoordelijke voor de Eco-score bij Colruyt Group.“Het grote enthousiasme van de VUB en haar community geeft ons vertrouwen in de toekomst. Het is duidelijk dat een groenere omgeving voor de studenten, personeelsleden en buurtbewoners van belang is, iets dat wij maar al te graag ondersteunen”.

Zoet erfgoed

Weldra vindt er nog een andere vergroeningsactie plaats op de VUB-campus, opnieuw in samenwerking met Bûûmplanters en Colruyt Group. “Onze bestaande boomgaard tussen gebouw T en I op de campus, krijgt er een tiental nieuwe unieke halfstam fruitbomen bij. Uniek omdat ze deel uit maken van een project van Bûûmplanters om een 19de-eeuwse fruitbomencollectie terug tot leven wekken. Het gaat om verschillende perensoorten (Virgouleuse, Fondante des bois, Marquise en Royale d’hiver), appelsoorten (Bosdorfer, Reinette grise de champagne, Reinette des carmes, Malingre en Grain d’or) en de pruimsoort Saint-Cathérine. Op die manier dragen we bij aan de instandhouding van oude inheemse rassen en kunnen we ons laten verrassen door vergeten smaken. Deze appels smaken bijvoorbeeld heel anders dan een doorsnee Jonagold of Pink Lady.” vervolgt Vanschoenwinkel.

Open en groen

De Vrije Universiteit Brussel is een stedelijk geëngageerde universiteit. Om bruggen te bouwen met haar gemeenschap en de stad en om verbondenheid te creëren, hanteert ze een open campus-principe. Dat studenten, personeel en omwonenden voor dit project samen de handen uit de mouwen steken, vindt VUB-rector ad interim Hugo Thienpont dan ook een goede zaak: “Het toont dat de community ons een warm hart toedraagt. Dat studenten en personeel maar ook omwonenden en bezoekers zich welkom voelen op onze groene campus. Dat ze er alles aan willen doen om van onze universiteit een plek te maken waar het aangenaam vertoeven is, want extra groen maakt de omgeving gezonder, mooier en koeler. Tegelijkertijd toont het ook hun engagement om te werken aan de toekomstbestendigheid van onze planeet. Wij zijn iedereen die hieraan bijdroeg dan ook heel dankbaar”.

Groenblauwe toekomstvisie

De VUB-campussen hebben een grote potentiële natuurwaarde met zeldzame planten- en diersoorten. Ze verhogen de levenskwaliteit voor iedereen die er studeert, werkt en leeft. Zo vangen ze fijn stof op, werken ze geluidswerend en vormen ze een koeltegebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om deze ecologische leefomgeving te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering, werkte de universiteit aan een groenblauwe toekomstvisie. Slimme maatregelen moeten het groen op de campus robuuster en toekomstbestendig maken. Terreinen worden aangepast gemaaid, gazons worden omgevormd tot graslanden en streekeigen en vruchtbare plantensoorten krijgen de voorkeur. Duurzaam waterbeheer moet een antwoord bieden op het probleem van terugkerende droogte, waarbij regenwater wordt opgevangen in natuurlijke waterreservoirs zoals wadi’s en moerassen om later te hergebruiken.

Begin 2024 plant de universiteit een soortgelijk vergroeningsproject ter hoogte van de studentenhuizen op de Nieuwelaan en op haar campus in Jette. ​ ​