Colruyt Group zet zeewier in voor gezonde bodem

Colruyt Group zet zeewier in voor gezonde bodem

Samenwerking met The Seaweed Company op eigen landbouwgronden

Maandag 24 april 2023

Colruyt Group past een biostimulant op basis van zeewiertoe op eigen landbouwgrond. Het gebruik van deze organische biostimulant ‘TopHealth Plants’ op eigen gronden is een project in samenwerking met The Seaweed Company, waarin Colruyt Group een minderheidsparticipatie aanhoudt. De biostimulant op basis van zeewier heeft bewezen een belangrijke rol te kunnen spelen bij het reduceren van chemische inputs én zou de bodem gezonder moeten maken en de gewassen weerbaarder. Colruyt Group wil met dit project ervaring opdoen, om -als de resultaten positief zijn- te kunnen opschalen naar andere percelen van eigen landbouwgrond. Op termijn zou deze toepassing een positieve invloed moeten hebben op de bodemgezondheid en resulteren in een betere opbrengst voor de landbouwers.

Concrete samenwerking met The Seaweed Company

Colruyt Group werkt samen met The Seaweed Company in een project rond bodemgezondheid. Ze gebruiken hiervoor het product TopHealth Plants, een organische biostimulant op basis van zeewier die op natuurlijke wijze de kwaliteit en de gezondheid van de bodem verbetert, de groei en veerkracht van planten verhoogt en indirect dus het gebruik van kunstmest en pesticiden vermindert. Colruyt Group zal samen met The Seaweed Company de toepasbaarheid en het welbevinden van het gebruik van deze biostimulant tijdens het groeiseizoen bekijken. Zij zullen onderzoeken of de gewassen de nutriënten beter opnemen en dus gezonder zijn.

De toepassing van deze biostimulant op eigen landbouwgrond in Moustier gebeurt in samenwerking met landbouwers uit de buurt. Het gebruik van TopHealth Plants vindt plaats op percelen waar wintergerst en wortelen zullen groeien. Deze biostimulant wordt toegepast voor het zaaien en tijdens het groeiproces meerdere keren herhaald. Een deel van de grond wordt niet behandeld met de biostimulant en dient als vergelijkingsbasis. “We willen uit deze toepassing vooral leren welk effect de biostimulant heeft op de gezondheid van de bodem en de weerbaarheid van de gewassen. We kijken dan ook hoopvol uit naar het resultaat, om, indien positief, op te schalen naar onze andere landbouwgronden. We wensen met dit project ook andere landbouwers te inspireren om mee te gaan in het verduurzamen van de landbouw”,zegt Saskia De Block, verantwoordelijke landbouw bij Colruyt Group

Inzetten op bodemgezondheid om landbouw weerbaarder te maken

Bodemgezondheid wordt één van de belangrijkste vraagstukken voor de komende decennia: hoe willen we met alsmaar minder landbouwgrond voldoende voedsel telen én aan de toenemende vraag voldoen. Als gevolg van klimaatverandering kennen landbouwers vandaag de dag periodes waarin de groeiomstandigheden van hun gewassen allesbehalve optimaal zijn, denk aan extreme temperaturen, droogte, wateroverlast (met een tekort aan mineralen of zoutstress als gevolg). ​ Biostimulanten op basis van zeewier kunnen hiervoor een oplossing bieden door de weerbaarheid van bodem en gewassen te verhogen. Zeewierextract lijkt de opname van voedingsstoffen te verbeteren en de groeiprestaties van gewassen onder gestreste en normale omstandigheden te verhogen. Het gebruik van de biostimulant TopHealth Plants zou ook bijdragen aan het verbeteren van de koolstofopname in de bodem, het watervasthoudend vermogen, een betere weerstand tegen biotische en abiotische stress en dit in combinatie met regeneratieve landbouwpraktijken zoals groenbemesters, teeltrotatie en niet kerende grondbewerking.

Rol van zeewier en biostimulanten voor verduurzaming van de landbouw

Wereldwijd worden zeewier en zeewierextracten ingezet als biostimulant in de landbouw om de groei van planten te bevorderen, stressinvloeden te verminderen en de bodem te verbeteren. Zeewier wordt in toenemende mate ingezet als verbeteraar voor verschillende gewassen in de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. De toepassing van zeewier als biostimulant neemt sterk toe omdat het een belangrijke rol kan spelen in het verduurzamen van de landbouw. “Ons bedrijf ervaart een sterk toegenomen vraag naar samenwerkingsprojecten in de voedselwaardeketen waarbij de voordelen en de impact van de toepassing van zeewierbiostimulanten door de ketenpartners erg worden gewaardeerd. Biostimulanten op basis van zeewier vertegenwoordigen de snelst groeiende biostimulantia in de industrie en bieden mooie toekomstperspectieven” zegt Ingrid Jonker van de The Seaweed Company.