Colruyt Group wil misverstanden rechtzetten over landbouwinitiatieven

Colruyt Group wil misverstanden rechtzetten over landbouwinitiatieven

Donderdag 1 februari 2024

Sinds zondagavond beroeren de protesten van de landbouwers het hele land. De Belgische boeren zijn ongerust over de ontwikkelingen op Europees landbouwniveau, maar ook enkele andere thema’s kwamen de afgelopen dagen breed aan bod. Voor Colruyt Group zijn landbouwers cruciale partners en - als zelf nog enige echte Belgische retailer - bestaat er veel begrip voor de besognes van de Belgische boeren. Colruyt Group merkt echter dat er in de stroom aan berichtgeving af en toe foutieve informatie is geslopen. Voornamelijk misverstanden over de eigen landbouwgronden en het percentage lokaal product dat afgenomen wordt. We zetten graag enkele zaken in perspectief.

Ervoor zorgen dat Belgische landbouwgrond dat ook blijft

Belgische verankering, met als resultaat Belgische producten in onze winkelrekken, is essentieel voor Colruyt Group, als (enige nog echte) Belgische retailer. Saskia De Block, eindverantwoordelijke voor Landbouwstrategie bij Colruyt Group geeft aan: “De aankoop van gronden is voor ons een hefboom daartoe. We merken dat landbouwgrond alsmaar populairder wordt. Niet alleen landbouwers, maar ook natuurorganisaties, industriële bedrijven, lokale ondernemers en bemiddelde particulieren willen landbouwgrond kopen. Wij hebben enkele jaren geleden beslist om niet langer afzijdig te blijven en ook landbouwgrond te kopen waar we een opportuniteit zagen. Met als belangrijke doelstelling: garanderen dat landbouwgrond effectief landbouwgrond blijft, en dat we samen met lokale landbouwers ons Belgisch productaanbod verankeren”.

Daarnaast wil Colruyt Group op die manier bijdragen tot het verduurzamen van de landbouw in België. Er wordt namelijk ook ingezet op innovatieve teelten en initiatieven om de bodemkwaliteit te bevorderen op eigen gronden.

Een beperkt aantal gronden in 3 clusters

Colruyt Group bezit vandaag 570 hectare landbouwgrond in België, waarvan ongeveer 400 in Wallonië. Wallonië heeft in totaal zo’n 750.000 hectare landbouwgrond. Slechts 0,05 % van de beschikbare grond in het zuiden van ons land is in bezit van Colruyt Group. Op een totaal Belgisch landbouwareaal van 1,3 miljoen hectare is de retailer een nog kleinere speler. De activiteiten concentreren zich vandaag in 3 clusters: Henegouwen en Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen (Het Zilverleen in Alveringem) en Limburg (samenwerking met de broers Odeurs).

Saskia De Block: “we willen benadrukken dat wij absoluut geen monopolie willen op landbouwgrond, er zal altijd plaats zijn voor iedereen. Er is ook op géén enkele manier sprake van een agressief aankoopbeleid van landbouwgronden , zowel wat hectares als wat prijzen betreft. Wij hebben een lange geschiedenis van expertise in onroerend goed en het aantal hectares dat we in bezit hebben is niet voldoende om enige invloed op de grondprijzen te hebben. Als de prijs van een beschikbare landbouwgrond voor ons te hoog wordt, haken we af en we overbieden niet. We houden ons aan de marktprijs. Er bestaat vandaag geen enkele case waar we exuberante bedragen zouden geboden hebben – die informatie is pertinent onwaar”. Een concreet bewijs hiervan is dat Colruyt Group geen grond bezit in Waals-Brabant, Luik, Namen of Luxemburg, terwijl de grondprijzen in deze regio's op dezelfde manier stijgen als in de andere regio’s.

Verschillende samenwerkingsvormen met één gemeenschappelijke basis: transparantie

Vandaag bestaan op deze landbouwgronden verschillende samenwerkingsvormen (per regionale cluster), die allemaal in onderling overleg én in alle transparantie worden overeengekomen. Daarbij stapt de landbouwer in als zelfstandig ondernemer. “Het is voor ons van groot belang dat we in deze context samenwerken met onafhankelijke landbouwers. Het is een win-winsituatie, omdat de landbouwers op deze manier extra inkomsten kunnen genereren, zonder daar zelf grote investeringen voor te moeten doen. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat we steeds in overleg met de landbouwer kijken welke samenwerkingsvorm op dat moment het beste past”, benadrukt Saskia De Block.

Colruyt Group heeft altijd ingezet op lange termijn partnerships, waarbij indien nodig de risico’s gedeeld worden. Saskia De Block: “Ik merk dat er vooral misverstanden bestaan over de samenwerking in Franstalig België. Ter info: in de cluster Henegouwen werken we met een 12-tal partners samen. Dit gebeurt via cultuurcontracten. Dit zijn contracten die minder dan 1 jaar lopen, samenhangend met de teelt en wordt vaak ingezet voor akkerbouwgewassen, zoals aardappelen, wortelen of erwten. Dit is een gekend gegeven in de landbouwsector waarbij de landbouwer de grond huurt en het is een principe dat vaak gebruikt wordt tussen collega-boeren onderling. Ook hier werken we marktconform de regio en de teelt, en in goede verstandhouding met de landbouwers”.

Voor de boer verandert er niet veel in een dergelijke samenwerking: het is interessant voor de landbouwer naar flexibiliteit toe en het eigenaarschap over (de kwaliteit van) het product blijft bij de landbouwer zelf. “Wij kunnen het product afnemen indien relevant - eventueel als preferred partner. Pacht is echter geen optie vanwege de beperkingen voor de verpachter, we willen samen met onze partner landbouwers actief vorm geven aan de teeltrotatie en initiatieven inzake verduurzaming”, voegt Saskia De Block toe.

Zo veel mogelijk Belgische producten in de winkelrekken

Ook rond het verkopen van lokaal product verschenen de laatste dagen verwarrende berichten die mogelijks vragen oproepen. Colruyt Group zet al jaar en dag in op zoveel mogelijk lokale sourcing en slaagt daar voor heel wat categorieën ook heel goed in. Een overzicht:

  • Vlees, melk, eieren bijna 100 % Belgisch: Voor vlees zetten we maximaal in op Belgisch: al ons varkens-, runds- en kalfsvlees is 99 % Belgisch, net als de kip die we verkopen in onze winkels. Voor andere vleessoorten, zoals lamsvlees, gaan we maximaal op zoek naar Belgische leveranciers en vullen we enkel aan met buitenlandse leveranciers wanneer dit nodig is omdat het product niet voldoende voorradig is in België om aan de vraag van onze klanten te voldoen. Daarnaast hebben we ook enkele specialiteiten, zoals Ierse ribeye, in onze beenhouwerij. Die hebben logischerwijs een ander land van herkomst, maar zijn uitzonderingen in ons assortiment. Wie in onze Colruyt-beenhouwerijen rondloopt, vindt voornamelijk Belgisch vlees. Onze drinkmelk is 100 % Belgisch en onze Boni-eieren ook.
  • Groenten en fruit: maximaal van Belgische bodem: 75 % van onze groenten komt uit België. Sommige groenten bieden we op vraag van onze klanten het hele jaar door aan, terwijl er niet het hele jaar door Belgisch product voorhanden is. Wanneer het Belgische seizoen stopt, voeren we in vanuit andere Europese landen. Voor tomaten zitten we aan 80 % Belgisch. Zoete aardappel is een groente die we bijna jaarrond vanuit België aanbieden, terwijl dit vroeger 100 % import was. Ook bij fruit kiezen we maximaal voor lokaal product. Van onze appelen en peren is 87 % Belgisch. We krikken het aandeel Belgisch fruit op door nieuwe rassen te ontwikkelen in samenwerking met lokale telers (onze Magic Star) en door nieuwe, soms exotische, teelten in België uit te proberen (onze Belgische meloenen).
  • Samenwerking met 6.000 Belgische landbouwbedrijven: Wat we in België kunnen aankopen, van de Belgische landbouwsector, dat kopen we in België aan. Dat geldt voor groenten, fruit, vlees, melk … Wat er in België voorhanden is, dat kopen we hier. We vullen aan vanuit het buitenland wanneer de nodige volumes niet beschikbaar zijn in België of wanneer het product niet geproduceerd wordt in België. Daarbij zijn we een van de belangrijkste afnemers van de Belgische landbouwers. In onze rekken zijn producten van bijna 6.000 Belgische landbouwbedrijven te vinden. We hebben directe samenwerkingen met niet minder dan 600 kleine en grote landbouwbedrijven. We zetten samenwerkingen op met als doel het stimuleren, verduurzamen en bestendigen van een Belgisch aanbod.