Colruyt Group neemt bijkomende engagementen voor Belgische landbouwsector

Colruyt Group neemt bijkomende engagementen voor Belgische landbouwsector

Woensdag 21 februari 2024

Als Belgische retailgroep engageert Colruyt Group zich om verdere acties te nemen om de Belgische landbouwsector te ondersteunen. Concreet zal de groep de aankoopprijs die zij betaalt voor karkassen rundsvlees verhogen en erop toezien dat deze verhoging integraal naar de veehouder gaat. Voor de prijs die de consument zal betalen in de winkel houdt Colruyt vast aan de laagste prijzen-belofte. Daarnaast engageert de groep zich om zoveel mogelijk Belgische producten aan te bieden in zijn winkels en deze producten extra in de kijker te zetten. Promo’s op producten uit de Belgische landbouwsector zullen zorgvuldig bekeken worden samen met de leveranciers.

Eerder deze maand ging de eerste taskforce met vertegenwoordigers uit de volledige agrovoedingsketen in België door. Daarnaast werd een werkvergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van de verschillende landbouworganisaties en retailers, op vraag van de rundvleessector. Colruyt Group benadrukt dat structurele oplossingen enkel binnen de volledige keten gevonden zullen kunnen worden. Tegelijk zorgde de werkvergadering met de rundvleessector voor onderbouwing van de evoluties van de kosten en opbrengsten in de rundveehouderij. Colruyt Group heeft dit vervolgens verder onderzocht en besliste om de aankoopprijs voor karkassen rundsvlees te verhogen.

Belgische retailer neemt voortouw voor Belgische rundveesector

Colruyt Group zet nu een grote stap en doet een bijkomende verhoging voor de aankoopprijs voor karkassen rundsvlees. Dit betekent concreet dat er midden februari al een prijsverhoging van de aankoopprijs gedaan werd en er daar nu nog een prijsverhoging van de aankoopprijs bovenop komt.

Gunther Uyttenhove, directeur Fine Food bij Colruyt Group: “We juichen het overleg binnen de werkgroepen van de taskforce enorm toe en willen daar absoluut onze schouders onder zetten. We voelen vandaag echter dat we, als enige Belgische retailer, de plicht hebben om de vinger aan de pols te houden bij de Belgische landbouwsector. Dat doen we sowieso al regelmatig voor alle onderdelen van de sector en hebben we de afgelopen weken nog meer gedaan. Het is duidelijk dat de rundvleessector vandaag stevig getroffen wordt. We vinden het belangrijk om hier het voortouw te nemen voor de Belgische markt en Belgische rundveehouders vandaag nog beter te ondersteunen. We zullen deze aanpak op geregelde basis evalueren.”

Rechtstreekse impact

Colruyt Group is niet aan zijn proefstuk toe. De retailer werkt al sinds 2019 rechtstreeks samen met rundsveehouders. Voor 35% van het verkochte volume rundsvlees werkt Colruyt Group direct samen met rundsveehouders en is er een zeer transparant zicht op de kostenverdeling. Ook nu, voor deze verhoging van de aankoopprijs voor de volledige sector, hamert Colruyt Group op transparantie in de keten en zal het erop toezien dat de verhoging integraal bij de rundveehouders terechtkomt.

De retailer benadrukt bovendien het belang om te kijken naar de volledige keten van de rundsvleessector. Gunther Uyttenhove: “We zijn een belangrijke afnemer van Belgisch Witblauw en we zien dat er een gebrek is aan transparantie in de keten. En net die transparantie omtrent de verschillende kosten in de keten is voor ons van cruciaal belang. Elke schakel heeft zijn steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat we samen kunnen werken aan een duurzame toekomst voor de Belgische rundsvleessector.”

Belgische producten in de kijker

Colruyt Group zet al jaar en dag in op zoveel mogelijk aanbod van Belgische producten. De groep werkt daarvoor samen met 6.000 Belgische landbouwbedrijven en heeft directe samenwerkingen met niet minder dan 600 kleine en grote landbouwbedrijven. De eieren en de melk die Colruyt Group aanbiedt onder zijn huismerken zijn 100% Belgisch. Het varkens-, runds- en kalfsvlees in de Colruyt-beenhouwerijen is 99% Belgisch1. Ook voor groenten en fruit streeft Colruyt Group maximaal naar Belgische oorsprong: 75% van dat assortiment komt van Belgische bodem.

Colruyt Group zet nu al in op het promoten van Belgische landbouwproducten naar klanten toe, maar erkent dat het nog extra stappen kan zetten. Zo zal het dit assortiment nog beter in de kijker zetten en de herkomst van deze producten nog meer in de verf zetten, zodat klanten er bewuster mee om kunnen gaan. De retailer zal dit doen via verschillende communicatiekanalen, zowel in de winkel, als in de folder en de digitale kanalen.

Promo’s op producten uit de Belgische landbouwsector zullen zorgvuldig bekeken worden samen met de leveranciers. Colruyt Laagste Prijzen houdt wel stevig vast aan zijn laagste prijzen-belofte richting de consument toe, en zal daarvoor de laagste prijzen én promo’s in de markt blijven volgen.

Daarnaast blijft Colruyt Group actief bijdragen tot de gesprekken binnen de taskforce met het oog op een duurzame en constructieve samenwerking tussen de retail- en landbouwsector.

1 Er is 1 referentie rundvlees uit het buitenland: Ierse Rib-Eye. Die heeft logischerwijs een andere oorsprong, maar vormt een uitzondering in het assortiment.