Colruyt Group is meer dan ooit partner van de landbouwers

Colruyt Group is meer dan ooit partner van de landbouwers

Vrijdag 15 april 2022

In het kader van de Internationale dag van de Boerenstrijd hebben verschillende drukkingsgroepen en niet-gouvernementele organisaties opgeroepen tot een symbolische actie op vrijdag 15 april. De actie vindt plaats in Halle, in de buurt van ons hoofdkantoor en ons distributiecentrum Dassenveld. We kunnen niet anders dan deze oproep tot actie te betreuren. We vinden het moeilijk om begrip op te brengen waarom dit gebeurt naar ons toe: Colruyt Group is een van de belangrijkste afnemers van de Belgische landbouwers. In onze rekken zijn producten van bijna 6.000 Belgische landbouwbedrijven te vinden. We zijn partner van de landbouwsector en hebben dan ook gemeenschappelijke belangen, waarbij het nodig is om expertise te combineren: ervoor zorgen dat er steeds voldoende Belgische producten beschikbaar zijn en het consumeren van deze producten stimuleren. Vanuit Colruyt Group hebben we steeds volop de voorkeur gegeven aan producten van Belgische bodem

Directe samenwerking

In de afgelopen jaren hebben wij verschillende initiatieven genomen om producenten en consumenten steeds dichter bij elkaar te brengen.

We hebben directe samenwerkingen met niet minder dan 600 kleine en grote landbouwbedrijven. We zetten samenwerkingen op met als doel het stimuleren, verduurzamen en bestendigen van een Belgisch aanbod, door Belgische expertise te bundelen en zo te voldoen aan de verwachtingen van de consument. ​ We werken zo samen met aardappeltelers om de kwaliteit van de aardappelen te verbeteren en het Belgische aardappelseizoen te verlengen. We zetten een samenwerking op met drie coöperatieven voor rundsvlees. We werkten mee aan ketens voor biologisch varkensvlees en biologische baktarwe, beiden 100% Belgisch. We innoveren, samen met fruittelers en lokale producenten van bio soja. En we zetten projecten op om stabiele prijzen voor de landbouwer te garanderen, zoals voor melk.

Binnen Colruyt Group hebben we een portefeuille van complementaire winkelformules. Hierdoor kunnen we ook producten van kleinere producenten op de markt brengen, bijvoorbeeld via Bio-Planet, CRU of de winkels van Spar Colruyt Group. Op die manier groeit het aandeel van Belgische landbouwproducten in ons assortiment voortdurend.

Hefboom om Belgische productie te verankeren

De aankoop van landbouwgrond, door Agripartners NV, is ook een voorbeeld van een samenwerkingsmodel. Als Belgische speler willen we het aanbod zoveel als mogelijk Belgisch, lokaal aanbieden, borgen en letterlijk verankeren. Het inzetten op landbouwgronden is daarom voor ons een logische volgende stap. Samen met landbouwers kunnen we zo nog meer inzetten op kwaliteitsvolle, Belgische producten en het aanbod voor de consument garanderen.

Een belangrijk punt voor ons is dat we samenwerken met onafhankelijke landbouwers. Het is een win-winsituatie, omdat de landbouwers waarmee we binnen Agripartners samenwerken extra inkomsten kunnen genereren, zonder daar zelf grote investeringen voor te moeten doen.  We willen met landbouwers werken aan initiatieven die bijdragen tot verduurzaming en innovatie van landbouwgrond en teelt: een gezondere bodem, duurzame teeltconcepten en innovatieve teelten. Binnen onze samenwerkingen is de expertise, ervaring en inbreng van de landbouwer cruciaal.

Dit samenwerkingsmodel is volgens ons een belangrijke hefboom om nog meer dan nu vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, en zo aan de noden van de consument te voldoen. Dit door samen te werken en onze expertise te bundelen om een lokaal aanbod te voorzien, bio waar relevant. We beklemtonen dat één van onze belangrijkste engagementen is: landbouwgrond blijft landbouwgrond.

We wensen ook te benadrukken dat het aantal hectaren waarover het vandaag gaat, veel te beperkt is om enige invloed te hebben op de grondprijs. Wij willen iedereen die hierbij betrokken is geruststellen: er is geen sprake van agressieve prospectie. Bovendien hebben wij jarenlange expertise in het aankopen van onroerend goed en gronden. Wij kunnen daarom niet aanzien worden als degene die ervoor zorgt dat de prijs van gronden in ons land stijgt.

De crisissen die we momenteel doorstaan, of het nu de coronacrisis of de oorlog in Oekraïne is, moeten ons net in staat stellen om nog meer samen te werken, op een duurzame manier en volgens ieders expertise. We blijven dus open voor dialoog en zullen ook in de toekomst blijven inzetten op samenwerking met de vele constructieve partners uit de landbouwsector. Ook zullen we de sector steeds blijven steunen, in goede en slechte tijden, zoals we dat steeds hebben gedaan.

 Meer achtergrondinformatie: