Colruyt Group en yoboo slaan de handen in elkaar om gezondheid en welzijn samen toegankelijker te maken

Colruyt Group en yoboo slaan de handen in elkaar om gezondheid en welzijn samen toegankelijker te maken

Maandag 5 juni 2023

Colruyt Group neemt een participatie in het digitaal gezondheidsplatform yoboo. De investering in deze start-up kadert binnen de ambitie van Colruyt Group om gezondheid en welzijn toegankelijker te maken voor iedereen. yoboo zal mee deel uitmaken van de gezondheidspijler waar Colruyt Group sinds een aantal jaren aan bouwt, waarin onder andere de online apotheek Newpharma en fitnessketen Jims vandaag al een sleutelrol spelen. Met yoboo voegt Colruyt Group een aanzienlijke expertise op gebied van gezondheid en digitale oplossingen toe aan haar portfolio, met als doel mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen in het maken van bewuste gezondheidskeuzes. Voor yoboo is deze samenwerking een grote stap vooruit in kennisdeling, groeimogelijkheden en een nog vlottere ondersteuning van de verbonden apothekers. Beide Belgische bedrijven zitten voortaan als gelijkwaardige partners rond de tafel in hun gedeelde “beter voorkomen dan genezen”-ambitie.

yoboo: persoonlijk begeleidingstraject via toegankelijk digitaal platform

Bijna 70% van de Belgen wil actie ondernemen in het verbeteren van zijn gezondheid, maar weet niet goed hoe dit aan te pakken1. De missie van het Belgische digitale gezondheidsplatform yoboo is om mensen te helpen hun levensstijl te optimaliseren via een persoonlijk begeleidingstraject. Dit doet yoboo op een zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijke manier. Na het invullen van een uitgebreide vragenlijst, voorziet yoboo een individueel dashboard waarin de gebruiker zes gezondheidspijlers te zien krijgt waarop gewerkt kan worden. Stap voor stap inspireert yoboo vervolgens over levensstijlaanpassingen, gebaseerd op de aanwezige noden. Belangrijk voor yoboo is het geloof dat ieder individu zélf de grootste impact kan hebben op zijn of haar gezondheid en dus zelf bewuste gezondheidskeuzes maakt.

“Uiteindelijk is het onze bedoeling dat mensen zich dankzij het yoboo-traject fysiek, mentaal en emotioneel beter voelen. We werken daarvoor samen met een netwerk van gezondheidsprofessionals zoals apothekers, die met behulp van het dashboard diepgaandere inzichten kunnen geven en adviseren over welke acties er te nemen zijn”, vertelt Luc Kleynjans, mede-oprichter van yoboo. De unieke combinatie van een één-op-één begeleiding met een gezondheidsprofessional en de geautomatiseerde opvolging via het platform, zorgt ervoor dat de yoboo-gebruiker een zo compleet mogelijk gezondheidsadvies krijgt.

Volgende stap in uitbouw van relevante gezondheidsoplossingen voor Colruyt Group

Als grote retailer met dagelijkse klantencontacten, ziet Colruyt Group wat er leeft bij de Belgen. “We ervaren de afgelopen jaren steeds vaker dat onze klanten nood hebben aan begeleiding in het maken van bewuste gezondheidskeuzes. Ze vertrouwen daarbij op gezondheidsprofessionals op vlak van het curatieve, maar ook levensstijl speelt een steeds belangrijkere rol. En net op dat gebied kunnen én willen wij mee een verschil maken: we geloven daar rotsvast in.” steekt Lisa Colruyt, verantwoordelijke voor gezondheidsprojecten binnen Colruyt Group, van wal. Hoewel van oorsprong een foodretailer, kijkt Colruyt Group wat betreft gezondheid en welzijn veel verder dan gezonde en kwalitatieve voeding. De focus ligt op het brede plaatje: een gezonde levensstijl voor lichaam én geest. Dat omhelst voeding, beweging, slaap en mentale gezondheid, met voldoende aandacht voor ontspanning. Deze focuspunten waarin Colruyt Group vandaag al actief is, zijn rechtstreeks te linken aan de bestaande gezondheidspijlers van yoboo.

We bouwen al jarenlang aan een brede waaier van relevante toepassingen voor onze klanten, zodat zij zelf het heft in handen kunnen nemen. We doen dit via een multikanaal-aanpak: via digitale tools, in de winkels, in fitnesscentra, maar nu ook bij de diëtist, apotheek enzovoort. Het doel is om te ontzorgen, waarbij we echt gaan kijken naar de noden op individueel niveau. Als we klanten ondersteunen in hun gezondheidskeuzes en levensstijl, hoeft niemand een (chronische) patiënt te worden. Beter voorkomen dan genezen: daar zit onze sterkte. En net daar hebben we een perfecte aansluiting gevonden met yoboo,” vervolgt Lisa Colruyt. Elk merk van Colruyt Group biedt op zijn eigen manier een meerwaarde aan dit verhaal, niet alleen met producten maar ook met diensten. Met Newpharma heeft Colruyt Group de afgelopen jaren kennis opgebouwd op gebied van productkennis en klantennoden. Met Jims heeft de groep dan weer aanzienlijke stappen gezet op vlak van beweging en persoonlijke begeleiding. Binnen dit hele netwerk aan expertise werd ook ingezet op digitale technologieën. Voorbeelden hiervan zijn de Newpharma relaxatie-app, de skin analysis, nutri-test en de Hello Health lifestyle check voor Colruyt Group medewerkers.

Ondersteuning van zelfstandige apothekers in bieden van levensstijladvies

Colruyt Group en yoboo zijn allebei Belgische bedrijven, hebben dezelfde visie op gezondheid en welzijn, én vullen elkaar aan op vlak van kennis. Voor Colruyt Group is yoboo een logisch puzzelstuk in de ervaring die het tot hiertoe heeft opgebouwd en in het geloof klanten te helpen naar een gelukkig en gezond leven, via relevante toepassingen. Voor yoboo betekent de samenwerking nog meer groeimogelijkheden en focus op de verdere uitbouw van technologieën.

Binnen de participatie van Colruyt Group in yoboo (waarbij beide partijen overeenkwamen om geen details met betrekking tot prijszetting of andere voorwaarden van de transactie vrij te geven), zit ook de overname van twee fysieke apotheken en een medisch centrum die al gelinkt zijn aan yoboo. Het gaat om Apotheek Noorderlaan in Antwerpen en Z+ Pharma in Zwijndrecht. Luc Kleynjans: “70%2 van de Belgen ziet hun apotheker als de eerste gesprekspartner indien het over gezondheid gaat. 73%3 verwacht daarbij ook levensstijladvies van een apotheker. Zelfstandige apothekers zijn zeer ervaren in het aanbieden van medicatie(begeleiding), maar zonder ondersteuning is het voor hen soms moeilijk om actief aan gezondheidspromotie en -preventie te gaan doen. Daarom is yoboo er, met een toegankelijk digitaal platform dat apothekers ondersteunt in het bieden van levensstijladvies. Dankzij de samenwerking met Colruyt Group kunnen we nu nog beter de bestaande kloof tussen technologie en de huidige gezondheidsmarkt dichten.” ​ ​

Vandaag zijn er 31 zelfstandige apotheken aan yoboo gelinkt, met de ambitie om in de toekomst nog meer apotheken te gaan ondersteunen. De twee pionierende apotheken in de provincie Antwerpen zijn al sinds de beginjaren van yoboo betrokken. Ze zullen bij de samenwerking ingezet worden om nieuwe ideeën te testen. Luc Kleynjans besluit: “Deze samenwerking biedt een unieke opportuniteit om de ervaring en noden van gezondheidsprofessionals te koppelen aan de gezamenlijke expertise van Colruyt Group en yoboo. We willen in dit netwerk elkaar versterken en zowel voor de apotheker als de eindklant een meerwaarde bieden. De samenwerking met Colruyt Group is voor ons een essentiële stap naar een breed toegankelijke en laagdrempelige oplossing om je gezond en gelukkig te kunnen voelen. Het plaatje klopt helemaal, en we kijken er ongelooflijk naar uit om samen aan dit verhaal te bouwen.”

 

1+2+3 Prospe(r) survey van Wide, online studie met 1.000 Belgen, oktober 2022.


Historie & werking van yoboo Bijlage 1 - Factsheet yoboo.pdf - 432 KB Voorbeelden van gezondheid bij Colruyt Group Bijlage 2 - Factsheet gezondheid bij Colruyt Group.pdf - 200 KB