Colruyt Group creëert meer waarde uit data

Colruyt Group creëert meer waarde uit data

Partnership met Belgisch bedrijf Collibra versterkt ambities in datamanagement

Vrijdag 23 juni 2023

Colruyt Group doet een beroep op het Belgische databedrijf Collibra voor de bouw van een datacataloog. Met deze samenwerking slaan twee Belgische spelers de handen in elkaar om de toekomst van Colruyt Group op het vlak van databeheer te verzekeren. De retailer wil zijn berg aan beschikbare data toegankelijker maken en er nog meer waardevolle inzichten uit genereren, als basis voor beslissingen in de dagelijkse bedrijfsvoering. In de eerste fase, die vandaag werd afgerond, werd de bedrijfseigen woordenschat gemigreerd naar de cataloog, later volgen de eigenlijke data en rapporten. De datacataloog laat Colruyt Group toe om grote stappen vooruit te zetten als data-gedreven organisatie, en in de ambitie om de leidende Europese retailer te worden in het creëren van duurzame toegevoegde waarde uit informatie.

Een betere ‘pak’ krijgen op alle data

“Als grote en diverse groep beschikken we over gigantische hoeveelheden gegevens, verspreid in de organisatie, beheerd in diverse applicaties en op meerdere plaatsen opgeslagen”, zegt Ruben Missinne, Divisiemanager voor Colruyt Group Data & Analytics. “Daardoor weet niet iedereen welke data er zoal bestaan en is het soms lang zoeken. Het gebeurt ook dat we de data niet zo goed begrijpen of twijfelen aan de kwaliteit en volledigheid ervan”.

De retailer had dus nood aan een krachtige oplossing om een overzicht te bieden van alle beschikbare data, zowel de eigen data als alle externe gegevens. Of een centrale, geïntegreerde tool om alles correct te beheren en vlot te ontsluiten, vanaf het produceren van informatie over het consulteren ervan tot vooral het omzetten naar meerwaarde.

Colruyt Group vond daarvoor de perfecte partner in dataspecialist Collibra, die een datacataloog opzet, in samenwerking met het bedrijf Datashift als implementatiepartner. De beiden werden samen gekozen, om een goede ondersteuning te verzekeren bij het opbouwen van de nodige vaardigheden rond de tool. Missinne: “Als voortrekker in toekomstgerichte data-oplossingen was Collibra voor ons de ideale match. Zij zijn zich erg bewust van wat er beweegt op het vlak van databeheer en wat er morgen nodig zal zijn. Onze noden vormen voor hen dan weer informatie om hun product te blijven verbeteren. We zijn dan ook enthousiast dat we met Collibra een Belgische specialist hebben gevonden die ons helpt evolueren in innovatief databeheer.”

Vlotte verbinding met bestaande bronnen

De eerste stap in de bouw van de datacataloog is het verbinden van bestaande databronnen zoals ERP- en CRM-systemen, zowel lokaal als in de cloud. Kant-en-klare integraties zorgen ervoor dat de data vlot doorstromen. Eens de technische connecties gelegd zijn voor één databank in één technologie, is de connectie meteen klaar voor alle verdere set-ups. Ondertussen is de eerste functionaliteit van de informatiecataloog live. De glossary of gemeenschappelijke taal van Colruyt Group is er volledig in opgenomen, later volgen geleidelijk aan alle data en rapporten.

"Het Collibra Data Intelligence platform biedt klanten als Colruyt Group een centraal platform om aan goed databeheer te doen. We zijn erin geslaagd een goeie mix te maken tussen de noden van de klant en onze visie op de toekomst van datamanagement, want daar zit onze sterkte. We zien ook dat de verdere ontwikkeling van ons product in lijn ligt met de data visie van Colruyt Group", aldus Felix Van de Maele, stichter van Collibra

Selfservicewinkel

De datacataloog van Collibra geeft een overzicht van de aanwezige data binnen Colruyt Group, waar ze te vinden is, wat de kwaliteit ervan is, waarvoor ze gebruikt mag worden, enzovoort. Zo kunnen gebruikers sneller de juiste data vinden, ermee aan de slag gaan en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Missinne: “We beschikken nu als het ware over een selfservicewinkel die data beschikbaar maakt voor iedereen in de organisatie die er inzichten wil uit halen. Omdat we dat nu met veel meer collega’s kunnen gaan doen, zullen we samen veel meer waarde kunnen creëren. De gebruiksvriendelijke tool laat de verschillende businesses echt toe om eigenaarschap van hun data op te nemen, en hun deel van de verantwoordelijkheid voor een correct beheer ervan. Zo blijft data niet louter een IT-gerelateerd gegeven, maar verwerft het zijn plaats in de business zelf.”

De datacataloog biedt transparantie en gemak voor iedereen die informatie levert of ermee aan de slag gaat. Bovendien krijgen teams nu een optimaal inzicht in de gegevensstromen doorheen de organisatie, wat toelaat om processen te verfijnen en sneller proactief in te grijpen. “Als data-gedreven organisatie zullen we meer waarde kunnen creëren op drie niveaus: onze klanten meer aangepaste diensten aanbieden en sterkere relaties opbouwen, onze processen optimaliseren en operationele uitmuntendheid verbeteren, en ten slotte de business proactief sturen. Zo staan we als groep alweer heel wat sterker om onze strategische doelstelling te realiseren: de nummer één Europese retailer worden in het creëren van duurzame toegevoegde waarde uit informatie,” besluit Ruben Missinne.

Transparantie en ethiek

Colruyt Group anticipeert op toekomstige uitdagingen en volgt dan ook innovaties zoals generatieve AI ​ nauwgezet op. Er wordt daarnaast ook blijvend geïnvesteerd in de fundamenten rond datamanagement, waaronder ethiek. Ook op dat vlak zorgt de oplossing van Collibra voor houvast en de nodige transparantie. Ruben Missinne duidt: “Als bedrijf willen we voorbeeldgedrag stellen en op een correcte manier met data omgaan. Daar hebben we intern veel aandacht voor en we dragen bijvoorbeeld ook bij aan de leerstoel aan de KUL rond AI & ethics. Willen we geen ‘bias’ in onze algoritmen en modellen, dan hebben we zicht nodig op onze data en daar draagt de datacataloog onomstotelijk toe bij.”


Story image

Op de foto van links naar rechts: Stefan Goethaert (CEO Colruyt Group), Felix Van de Maele (CEO Collibra), Ruben Missinne (Divisiemanager voor Colruyt Group Data & Analytics), Nico Huybrechts (CEO Datashift)