DATS 24 opent 10 laadpunten op de parking van de Colruyt Laagste Prijzen-winkel van Mechelen

DATS 24 opent 10 laadpunten op de parking van de Colruyt Laagste Prijzen-winkel van Mechelen

Donderdag 7 december 2023

Begin oktober 2023 plaatste DATS 24 zijn 1.000ste laadpunt, met het oog op 10 000 laadpunten in de komende jaren.

Het laadplein op de parking van de Colruyt Laagste Prijzen-winkel aan de Liersesteenweg 351 in Mechelen, dat geopend wordt op 7 december, is de eerste realisatie in een lange rij waarbij standaard laadpalen gecombineerd worden met snellaadpalen.

Op de parking van Colruyt Mechelen staan 3 snellaadpalen (6 laadpunten) van 150 kW en 2 standaard laadpalen (4 laadpunten) van 22 kW. De volgende laadpleinen krijgen een gelijkaardige configuratie met telkens 10 laadpunten.

Op die manier verdwijnt alvast in Mechelen de laadstress, want dit laadplein is 24/7 geopend, dus ook buiten de openingsuren van de winkel. Dat geldt overigens ook voor alle volgende laadpleinen die gebouwd zullen worden. Daarmee neemt DATS 24 zijn maatschappelijke rol op om elektrisch opladen laagdrempelig en emissievrije mobiliteit toegankelijk te maken.

Raf Flebus, algemeen directeur van DATS 24: “Voor 2024 staan 50 nieuwe, gelijkaardige laadpleinen op de planning. Die worden geïnstalleerd op parkings van Colruyt Laagste Prijzen-winkels in Vlaanderen, Brussel en Wallonië in samenwerking met onze partner Pluginvest. Na Mechelen zijn Ninove, Boom, Ukkel en Halle aan de beurt. Het eerste laadplein op Waals grondgebied komt in Gembloux. Met de uitrol van deze laadpleinen volgt DATS 24 de geografische spreiding qua verkoop van elektrische wagens. Tegelijkertijd zorgen we ook voor meer laadinfrastructuur in Wallonië, waar het aanbod momenteel nog schaars is.”

Jo Willemyns, algemeen directeur Colruyt Laagste Prijzen: “We zien dat meer en meer klanten elektrisch rijden en we ondersteunen hen in die transitie door ervoor te zorgen dat ze hun auto kunnen opladen terwijl ze winkelen. Tijdens een gemiddelde winkelduur van 30 minuten, laden klanten aan onze snellaadpalen tot 300 kilometer* extra rijbereik op.”

Alexander Vandersmissen, schepen voor mobiliteit van de stad Mechelen: Ook in Mechelen merken we duidelijk dat de vraag naar laadpunten stijgt. Darnaast stelde de Vlaamse overheid onlangs haar ambitie bij om binnen het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) de eisen te verhogen van 1 naar 1,5 laadpunt per 100 inwoners. Mechelen engageerde zich daartoe, samen met 225 andere gemeenten. Op dit moment zijn er in Mechelen 616 laadpunten beschikbaar, waarmee we op bijna de helft van onze doelstelling LEKP 2.0 tegen 2030. Binnen de vernieuwde Vlaamse concessie hebben we afgelopen jaar 33 laadpalen geplaatst binnen de strategie 'paal volgt wagen' en 'paal volgt paal'. We zijn dan ook verheugd om nieuwe initiatieven als dit te mogen verwelkomen. Het is niet voor niets dat Colruyt Group en DATS 24 net Mechelen als eerste locatie voor hun laadplein kiezen.”

De goedkoopste manier om aan de DATS 24-laadpalen te laden is met een DATS 24-laadpas of met de DATS 24-app. Die laatste is wel voorbehouden voor zakelijke klanten. De prijs aan de standaard laadpaal (tot 22 kW) bedraagt € 0,45 per kWh en aan de snellaadpalen (meer dan 22 kW) € 0,65 per kWh. “Tot eind dit jaar geldt er bovendien een korting van 5 eurocent op de kWh-prijs. In die periode betaal je € 0,40 per kWh aan een standaard laadpaal en € 0,60 per kWh aan een snellaadpaal, op voorwaarde dat je met een DATS 24-laadpas laadt.”, zegt Jonas Cautaerts, EV Charging-verantwoordelijke bij DATS 24.

Een vaak geformuleerde klacht is dat mensen die elektrisch rijden, vooraf niet weten hoeveel hun laadbeurt zal kosten. DATS 24 hanteert nu al de AFIR-regelgeving die stelt dat klanten moeten weten hoeveel ze per kWh betalen vóór ze hun laadsessie starten. De QR-code die op elke DATS 24-laadpaal staat, brengt klanten meteen naar een webpagina waarop de prijzen vermeld worden.

De DATS 24-laadpleinen zijn ook toegankelijk voor wie gebruik maakt van een laadpas van een andere operator, waaronder: Allego, Blue Corner, EDI, E-Flux, EV Box, Fastned, IONITY, Mobility+, New Motion, Plugsurfing, Smappee en Totalenergies. Omgekeerd kunnen DATS 24-laadpashouders ook terecht op de laadpalen van al deze operatoren. En vanaf de lente van 2024 zullen klanten hun auto aan de laadpunten van DATS 24 ook kunnen opladen met de Xtra app van Colruyt Group.

* afhankelijk van het type batterij in de auto en van het rijgedrag van de klant

Meer informatie:

Jean-Christophe Dupas, Pr- en persverantwoordelijke DATS 24 / Virya Energy

+32 (0) 0473 19 85 59 – jean-christophe.dupas@virya-energy.com