Colruyt Group zet grote stap in het eigen CO₂-reductieplan en plant meer dan 12 miljoen bomen in de Democratische Republiek Congo

Colruyt Group, dat actief werkt aan de vermindering van zijn uitstoot van broeikasgassen (-31,4 % in 2020, in verhouding tot de omzet), gaat meer dan 10.000 hectare bos – goed voor meer dan 12 miljoen bomen – aanplanten in de Democratische Republiek Congo. Op die manier wil Colruyt Group het equivalent van zijn directe uitstoot, die niet binnen een redelijke termijn kan verminderd worden, opvangen en dus compenseren. De ambitie is om tegen 2030 120.000 ton CO₂ op te vangen en zo te evolueren naar een netto-nul uitstoot. Deze belangrijke stap in het CO₂-reductieplan van de groep, met een investeringsbudget van om en bij 8 miljoen euro, werd grondig voorbereid en wordt gerealiseerd in samenwerking met de lokale gemeenschappen. Zo wil Colruyt Group op lange termijn een reëel en substantieel verschil maken, zowel voor de maatschappij als voor de planeet.

Woensdag 22 september 2021

Grootschalig programma in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap

 

Investeren in herbebossing: uitstoot absorberen

Colruyt Group werkt al jaren aan het terugdringen van zijn directe CO2-uitstoot en zal dat ook blijven doen. Ter herinnering: in 2019 kondigde de groep aan de directe emissies van de eigen activiteiten tegen 2030 met 40 % te willen verminderen ten opzichte van 2008 (scopes 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol, in verhouding tot de omzet). Colruyt Group zal de volgende jaren dan ook fors blijven investeren in het eigen reductieplan, vooral op het vlak van koeling, verwarming, isolatie en transport. Via Eoly Energy - en meer algemeen de holding Virya Energy - werkt de groep ook aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, waardoor de ‘vermeden’ CO2-uitstoot toeneemt.

Jef Colruyt, CEO Colruyt Group: "Maar we willen meer doen. Als retailer voorzien we elke dag honderdduizenden gezinnen van levensmiddelen. Door de aard van onze activiteiten blijven we dus verantwoordelijk voor een CO2-uitstoot die we niet meteen kunnen verminderen. Daarom willen wij ter compensatie het equivalent van die directe uitstoot absorberen. En wij zijn van plan dat actief te doen, door te investeren in de aanplant van bossen.” 

Retail houdt in dat producten tot bij de klant gebracht worden. Deze activiteit vertegenwoordigt nu 115.000 ton CO2 directe uitstoot (2020). Jef Colruyt vervolgt: “Per klant die wij bedienen, hebben wij ongeveer een uitstoot van 600 gram CO2. En het is die uitstoot die wij nu naar nul willen brengen. We investeren 8 miljoen euro, om het mogelijk te maken om tegen 2030 een 120.000 ton CO2 te capteren, wat overeenkomt met bijna 200 miljoen bezoekjes aan de winkel”. De groep heeft er bewust voor gekozen om zelf te investeren in dit ambitieuze project en streeft hierbij naar positieve langetermijneffecten. Dit bebossingsproject zal tegelijkertijd een meerwaarde opleveren voor de lokale gemeenschappen.

Democratische Republiek Congo: talloze mogelijkheden

De keuze voor bosaanplant vereist al snel een grote, beschikbare oppervlakte. De Democratische Republiek Congo herbergt het op één na grootste tropische woud ter wereld. De bossen staan er echter onder druk en er zijn inspanningen nodig van de bevolking, in termen van bescherming, regeneratie en aanplant. In december 2020 lanceerde president Félix-Antoine Tshisekedi het nationale beplantingsprogramma ‘1 miljard bomen tegen 2023’**, waaraan Colruyt Group zou willen bijdragen. Jef Colruyt: "We zijn van plan om binnen drie jaar 10.000 hectare – meer dan tweemaal de oppervlakte van het Zoniënwoud – te beplanten, samen met Congolese partners.”

Colruyt Group heeft al een lange relatie met de Democratische Republiek Congo. In de eerste plaats handelsbetrekkingen, via de exportactiviteiten van Colex en de distributie van de eigen merken Everyday en Boni Selection, die goed zijn ingeburgerd in Congolese huishoudens. Maar ook via samenwerkingsverbanden op het vlak van productie en vorming: de afgelopen jaren is in de Kivu-regio, in samenwerking met Rikolto, een duurzame keten opgezet die de koffieboeren van de coöperatie Kawa Kabuya een eerlijke prijs en stabiele afzetmogelijkheden garandeert. Sinds 2018 loopt er in de regio ook een opleidingsproject via Collibri Foundation, de stichting van Colruyt Group.

Op lange termijn, in nauwe samenwerking met degelijke partners en plaatselijke gemeenschappen

Een dergelijk project kost tijd. "En we kunnen dit ook niet op ons eentje doen", zegt Jef Colruyt. "We hebben ons goed omringd om samen de nodige stappen te zetten en om ervoor te zorgen dat dit project voor alle betrokken partijen een succes wordt. We worden geadviseerd door de plaatselijke ngo’s CADIM en FAJA LOBI, die reeds actief zijn op het gebied van herbebossing. We werken ook samen met JUREC, een advocatenkantoor in Kinshasa, dat belast is met contracten en vergunningen.” Langs Belgische kant wordt een beroep gedaan op de wetenschappelijke deskundigheid van de Universiteit Gent, de Plantentuin van Meise en het AfrikaMuseum.

De belangrijkste partners in het project zijn ongetwijfeld de lokale gemeenschappen. Met de herbebossing als ankerpunt heeft Colruyt Group de ambitie om de volgende twee tot drie jaar in de lokale bevolking te investeren via opleidingen en de creatie van enkele honderden lokale jobs. Er werden ook afspraken gemaakt over het opzetten van nieuwe opleidingstrajecten in bosbeheer en landbouw, en de uitbouw van een boomkwekerij. Op langere termijn zal dit ook leiden tot een duurzamere, bosvriendelijke landbouw. Colruyt Group zal ook zijn steentje bijdragen aan een duurzame infrastructuur met sociale doeleinden, in samenspraak met de gemeenschappen. Het team van Smart Technics*, een startup die gespecialiseerd is in het managen van de innovatiefste projecten binnen Colruyt Group, zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en organisatie van dit project. Het voorziet ook een permanente aanwezigheid in de regio.   

Jef Colruyt besluit: "Als sinds onze oprichting hanteren we een langetermijnstrategie. Dat is ook hier het geval: we starten aan een project dat tientallen jaren zal duren – het gaat meer specifiek over een concessie voor 25 jaar die we nadien kunnen verlengen. Wij zetten hier een nieuwe stap en willen zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen. We zijn ervan overtuigd dat wij met dit project een aanzienlijke impact kunnen hebben op het terrein, in samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen. Zowel op ecologisch als op economisch en sociaal vlak."


 

In België: ontbossing compenseren en biodiversiteit herstellen

Bomen absorberen CO2 (koolstofdioxide) en nemen die op in hun biomassa. En dat is niet hun enige verdienste: ze verzekeren ook een goede bodemkwaliteit en bieden een natuurlijke habitat voor insecten, vogels en andere dieren, waardoor de biodiversiteit verbetert. Colruyt Group is met boomaanplant niet aan z’n proefstuk toe. Jaarlijks plant de groep gemiddeld 317 bomen als compensatie voor ontbossing (bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe winkel), waarbij het systematisch de bosoppervlakte verdubbelt. De groep plantte ook ongeveer 3.000 bomen in het verlengde van het Hallerbos, naar aanleiding van een Xtra-campagne waarbij gebruikers gestimuleerd werden om hun kaart in te ruilen voor de app. Colruyt Group investeert ook systematisch in groenzones rond de eigen vestigingen.

 

**1 miljard bomen tegen 2023

‘1 miljard bomen tegen 2023’ is een initiatief van de president van de Democratische Republiek Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, om de klimaatverandering tegen te gaan. Het doel is om tegen 2023 14 miljoen hectare regenwoud te herbebossen en om zo ongeveer 3.150 miljoen ton CO2 te compenseren. De campagne zet in op meerdere fronten en wil:

  • duurzame landbouw ontwikkelen op een gebied van 1 miljoen hectare;
  • 2 miljoen vrouwen empoweren; 
  • 1 miljoen jongeren (schoolkinderen) betrekken bij de klimaatzaak en het eco-ondernemerschap;
  • tot 10 miljoen Congolezen uit de armoede halen;
  • de levensomstandigheden in 15.000 dorpen verbeteren (drinkwater, elektriciteit, infrastructuur, …).

https://1milliardarbres.com/

Bijlagen

U vindt meer info in de 4 infofiches die speciaal voor dit project opgemaakt werden (ook op colruytgroup.com):

 

*Over Smart Technics

Smart Technics is een innovatieve start-up binnen Colruyt Group met als motto: van inspiratie tot uitvoering. Het team biedt een breed scala van diensten aan, van engineering en projectbeheer tot het ontwerp en de uitvoering van technologische oplossingen, zowel voor de winkelomgeving als voor logistieke centra en productieactiviteiten.

www.smarttechnics.colruytgroup.com