Colruyt Group start nationale uitrol van herbruikbare zakjes op 9 oktober

De komende weken stelt Colruyt Group alles in het werk om van het herbruikbare zakje voor groenten en fruit vanaf 2020 een vaste gewoonte te maken. Vanaf 9 oktober 2019 begint de groep met de nationale uitrol van de zakjes, voortbouwend op de lessen die getrokken werden uit de pilootfase in 51 winkels. De pilootwinkels, waaronder alle vestigingen van Bio-Planet, vervingen al eerder hun eenmalige plastic zakjes in de groenten- en fruitafdeling door een alternatief dat tot honderd keer hergebruikt kan worden. Om de omschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, krijgen alle Xtra-klanten een gratis set van vijf zakjes bij aankoop van groenten en fruit in de winkels van Colruyt Laagste Prijzen, Spar Colruyt Group, OKay en OKay Compact. De actie loopt tot en met 1 januari 2020 en wordt ondersteund met een communicatiecampagne die focust op de voordelen van hergebruik. Er komen ook tips om van het hergebruik zo snel mogelijk een nieuwe reflex te maken, zodat iedereen uiteindelijk bijdraagt aan een beter milieu. Colruyt Group stopt definitief met eenmalige plastic zakjes in alle 579 voedingswinkels op 2 januari 2020.

Vrijdag 4 oktober 2019

Colruyt Group engageert zich om zijn klanten te ondersteunen tijdens deze belangrijke omschakeling

 

Verfijning na de pilootfase

In de pilootfase vanaf 19 juni werden de plastic zakjes uit de groenten- en fruitafdelingen van alle Bio-Planet-winkels verwijderd. Hetzelfde gebeurde in een twintigtal winkels van Colruyt, OKay, OKay Compact en Spar Colruyt Group in de omgeving van Lier, Kortrijk, Bergen en Dinant. De Xtra-klanten van die winkels kregen toen een gratis set van vijf herbruikbare zakjes bij aankoop van groenten of fruit.

Christophe Dehandschutter, verkoopdirecteur van Colruyt en projectverantwoordelijke: “Onze klanten onthaalden de herbruikbare zakjes bijzonder goed. Dat illustreert hun motivatie en die van onze medewerkers om actief bij te dragen aan de ecologische transitie. Bewijs daarvan is dat we geen enkel negatief effect zagen op de verkoop van groenten en fruit in onze pilootwinkels. Daarnaast bleken de herbruikbare zakjes ook in trek in de winkels die niet in de pilootfase zaten. Ten slotte hebben we veel positieve reacties gekregen in de winkels zelf, bij onze klantendienst en op sociale media. Op basis van die feedback hebben we onze communicatie, werkmethodes en timing voor de nationale uitrol verder verfijnd. Zo willen we echt alles in stelling brengen om het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

5 gratis herbruikbare zakjes

De nationale uitrol begint op 9 oktober. Vanaf dan krijgen alle Xtra-klanten die groenten of fruit aankopen bij Colruyt, Spar en OKay een set van vijf herbruikbare zakjes aangeboden. Dit aanbod geldt tot 1 januari 2020, ook voor de klanten die er eerder al gebruik van maakten in een pilootwinkel. “Vandaag zijn er al zowat 2,7 miljoen herbruikbare zakjes in omloop, flink meer dan in onze meest optimistische scenario’s”, legt Christophe Dehandschutter uit. De plastic zakjes verdwijnen op 2 januari 2020 definitief uit de groenten- en fruitafdelingen van alle voedingswinkels van Colruyt Group. Dat zal op jaarbasis een besparing van 150 miljoen plastic zakjes opleveren. “Hoewel we helemaal voorbereid zijn op de vervanging van de plastic zakjes hebben we beslist de definitieve transitie toch na de drukke eindejaarperiode te doen”, besluit Christophe Dehandschutter.

Herhalen, en opnieuw, en opnieuw

Tijdens de overgangsperiode wordt alles in het werk gesteld om klanten te helpen om zo snel mogelijk de nieuwe gewoonte aan te kweken. In de winkel en in de folders zal door de verschillende winkelformules gecommuniceerd worden over de voordelen van hergebruik. Op Facebook zal uitgepakt worden met tips & tricks die klanten helpen om hun herbruikbare zakjes niet te vergeten thuis, op een resoluut positieve en optimistische toon. Klanten kunnen met al hun vragen natuurlijk ook terecht bij de winkelmedewerkers en de klantendienst.

Het schrappen van de plastic zakjes is geen losstaand initiatief, want tegelijk blijft Colruyt Group zich inspannen om alle verpakkingen te verduurzamen. “Werkgroepen zijn bezig met het verminderen van verpakkingen en specifiek het gebruik van plastic. Bijvoorbeeld door het te vervangen door herbruikbare, recycleerbare of hernieuwbare materialen”, bevestigt Christophe Dehandschutter. “Op dat terrein hebben we al heel mooie zaken gerealiseerd, al blijft er nog werk aan de winkel. Maar wij gaan er in elk geval voor.” 

Download uw foto's hier