Colruyt Group start met de eerste fase van Zeeboerderij Westdiep

Colruyt Group start met de eerste fase van Zeeboerderij Westdiep

Halle, 24 januari 2022 - Vandaag starten de maritieme werken voor de realisatie van de eerste fase van ‘Zeeboerderij Westdiep’ voor de Belgische kust. Samen met zijn Belgische partners ontwikkelt Colruyt Group er de eerste commerciële zeeboerderij voor het kweken van mosselen in België. Het team verantwoordelijk voor de engineering en de bouw van de zeeboerderij, plaatst er de komende weken de kardinaal boeien en de speciale markeringsboeien om de zone aan te duiden. De afbakeningsboeien zijn noodzakelijk om de veiligheid van de zeevarenden te garanderen. Hiervoor is ook een veiligheidsplatform operationeel dat continu vaarbewegingen in de Zone C monitort. Conform de gebruiksvergunning zal Colruyt Group bovendien proactief de verschillende stakeholders informeren over de vooruitgang van de werken. Zone C wordt niet onmiddellijk volledig geëxploiteerd. In deze fase zal slechts een oppervlakte van 1 km² of een kwart van deze zone gebruikt worden. Daar zullen de eerste hangcultuur mossellijnen in het water worden geïnstalleerd in het voorjaar. Colruyt Group verwacht hiermee een eerste mosseloogst in de zomer van 2023 te kunnen aanbieden aan de Belgische consument.

Voorbereiding afgerond

Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026 voor de Noordzee voorziet vijf zones voor commerciële en industriële activiteiten. Na verschillende succesvolle onderzoeksprojecten besliste Colruyt Group om een gebruiks-en milieuvergunning aan te vragen bij de Federale Dienst Marien Milieu en de Wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM).  In december 2020 verwierf Colruyt Group deze vergunningen voor één van die 5 commerciële zones om er aquacultuuractiviteiten te ontwikkelen in het Belgische deel van de Noordzee. Het innovatief project ligt in Zone C, op 5 kilometer voor de Belgische kust en is beter gekend als de Westdiepzone.

Alle voorbereidingen voor ‘Zeeboerderij Westdiep’, zoals het ontwerp van de installatie volgens de internationale maritieme standaarden voor aquacultuur, tot de gekozen materialen en de veiligheidsvoorzieningen, zijn nu afgerond. Het finale design werd gecertifieerd door de Belgische geaccrediteerde inspectie- en certificatie-instelling Vincotte zodat de werkelijke bouw in het voorjaar kan worden aangevangen. Een gespecialiseerd team binnen Colruyt Group neemt samen met partners zoals DEME, GEOxyz en Parkwind de engineering en de bouw van de zeeboerderij op zich.

Veiligheid op zee verzekeren

Het spreekt voor zich dat veiligheid een prioriteit is voor activiteiten op zee. Naar analogie met de bouw van offshore windmolenparken en conform de wettelijke bepalingen, is de eerste stap in de installatie van de zeeboerderij het afbakenen van een veiligheidszone rond de kweekzone. Dit om te vermijden dat andere zeevarenden in het kweekgebied terechtkomen. De veiligheidsperimeter wordt aangeduid met 10 kardinaal boeien en de kweekzone wordt aangegeven met 6 speciale markeringsboeien. De kardinaal boeien, conform de IALA-standaard*, staan in voor de geografische markering op zee en zijn dus onmisbaar om zeevarenden veilig vaarwater aan te duiden. De verschillende geel-zwarte kleurcombinaties met zwarte symbolen van de boeien fungeren als herkenningspunt. Daarnaast zorgen specifieke lichtsignalen per type boei ervoor dat de zone ‘s nachts zichtbaar is. De speciale markeringsboeien daarentegen zijn te herkennen aan een groot geel kruis bovenaan en dienen om de effectieve ‘kweekzone’ binnen de veiligheidszone aan te duiden. Dit boeiensysteem geeft aan dat er binnen de afgebakende zone niet mag gevaren worden. “Veiligheid op zee behoort tot onze kerntaken. Bij een incident of noodgeval zijn wij het centrale aanspreekpunt en treden wij in actie. We zien er dan ook op toe dat het aanduiden van de kweekzone en de veiligheidsperimeter volgens de regels van de kunst gebeuren. De zone, inclusief de bebakening, wordt ook aangebracht op de digitale zeekaarten en is te raadplegen via het bericht aan zeevarenden,” verduidelijkt het Maritiem Redding en Coördinatie Centrum.

Tenslotte is er ook een veiligheidsplatform operationeel dat 24/7 het verkeer op zee in de omgeving van Zone C monitort. In het supervisiecentrum van Parkwind te Oostende volgt men via dit platform de bewegingen van de schepen via een tracking systeem, zodat een vlotte communicatie tussen de Kustwacht en de experten mogelijk is. (https://kustwacht.be/nl/partners). Met de afbakeningsboeien en het monitoringsysteem is de zeeboerderij conform de internationale IALA-richtlijnen en andere veiligheidsbepalingen.

Mossellijnen

Na de afbakening van de kweek- en veiligheidszone, worden de mossellijnen met aquacultuurboeien in het water gelegd. Zoals beschreven in het opschalingsplan zal Colruyt Group in een eerste fase slechts het westelijke deel of een kwart van de oppervlakte van zone C benutten. Dit komt overeen met 1 km² van de 4,5 km² of 22 % van de volledige exploitatiezone. Een vijftigtal mossellijnen zullen zo’n 200 ton hangcultuurmosselen opleveren. De groep mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in haar winkels.

Colruyt Group streeft ernaar om zoveel mogelijk lokale bedrijven te betrekken bij het project om lokaal economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. We zijn dan ook fier dat we voor de plaatsing van de longline installaties, waarop de Belgische mosselen zullen gekweekt worden, mogen rekenen op de uitzonderlijke expertise van GEOxyz uit Zwevegem. We hopen om nog meer KMO’s mee te nemen in ons ambitieus project”, zegt Jonas Goeteyn, projectmanager van Zeeboerderij Westdiep.

Positief ondernemen en partnerschappen

Colruyt Group blijft actief in dialoog gaan met de verschillende stakeholders van de zeeboerderij en wenst alle belanghebbenden goed te kunnen blijven informeren. Daarom is alle informatie over de vooruitgang van en de activiteiten in de zeeboerderij verzameld op https://seafarm.colruytgroup.com/nl/home/.

 “Voor Colruyt Group blijft het enorm belangrijk om de partnerschappen aan de kust verder uit te bouwen. We gaan op zoek naar synergiën met verschillende sectoren om van de Belgische maricultuur een succes te maken. Daarom nodigen we economische spelers uit om met ons contact op te nemen indien ze een meerwaarde kunnen betekenen voor ons project. We blijven ook inzetten op onderzoek en innovatie in aquacultuur door een actieve rol op te nemen in (nieuwe) onderzoeksprojecten zoals SYMAPA (synergie aquacultuur en passieve visserij), United (herintroduceren van oesterbanken en oesterkweek in offshore windparken), Blue Marine (broedhuis van zeewier, oester en scampi) in de schoot van de Blauwe Cluster en in een pilootproject in de blue accelerator in Oostende”, besluit Jonas Goeteyn, projectmanager van Zeeboerderij Westdiep.


 

(*)International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. De IALA is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de wereldwijde harmonisatie van maritieme navigatiemiddelen.