Colruyt Group opent eerste groene publieke waterstoftankstation

Colruyt Group opent zijn eerste publieke waterstoftankstation. In het DATS 24-station in Halle (Dassenveld) kunnen klanten voortaan terecht voor alle klassieke en groene brandstoffen. Waaronder dus ook 100 % groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom van energiespecialist Eoly. De integratie van een waterstofpomp in een ‘traditioneel’ tankstation is uniek in Europa. Colruyt Group gelooft dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in de verdere verduurzaming van onze mobiliteit en energievoorzieningen. Daarom investeert het al jaren in deze groene energiedrager. De opening van een tankstation voor waterstof is een belangrijke volgende stap en brengt waterstof een stap dichter bij de consument. Colruyt Group roept andere bedrijven expliciet op om ook voluit te kiezen voor de energietransitie, met waterstof als belangrijke hefboom.

Maandag 8 oktober 2018

Nieuwe mijlpaal voor investeringen in de waterstofeconomie

Sinds 2004 investeerde Colruyt Group al 6 miljoen euro in innovatieve projecten met waterstof. Zo produceert de groep al enkele jaren zelf groene waterstof op de site Dassenveld. In het distributiecentrum rijden 75 heftrucks op waterstof. Daarnaast wordt de waterstof gebruikt voor 13 personenwagens, die binnen de groep ingezet worden. In Frankrijk en België investeert Colruyt Group ook in waterstoftoepassingen voor zwaar transport. Samen met partners Fluxys en Parkwind werkt de groep daarnaast aan een power-to-gas installatie om op industriële schaal groene elektriciteit om te zetten in groene waterstof en zo de variabiliteit van (offshore) windenergie op te vangen.

Dit eerste publieke tankstation voor waterstof is dus zeker geen alleenstaand verhaal”, vertelt Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group. “De komende vijf jaar willen we met Colruyt Group nog 35 miljoen euro extra investeren in de waterstofeconomie, onder meer voor vier nieuwe waterstoftankstations.”

Duurzame energiebron voor mobiliteit

Waterstof als brandstof (power-to-mobility) biedt vele voordelen. De grondstoffen ervan, namelijk water en elektriciteit, zijn onuitputtelijk. Daarnaast kan het gas met hernieuwbare energie ook volledig ‘groen’ geproduceerd worden. Waterstof stoot tijdens het rijden geen schadelijke stoffen uit, enkel waterdamp. Een auto helemaal voltanken kan op vijf minuten.

Toch wil Colruyt Group waterstof niet uitspelen als de enige of beste mobiliteitsoplossing. “Wij geloven dat er niet één weg is naar duurzame mobiliteit, maar dat het een combinatie van oplossingen wordt”, legt Jef Colruyt uit. “De mobiliteitskeuze hangt af van veel factoren. Waterstof en elektriciteit zijn de toekomst voor zero-emissievoertuigen. Maar ook CNG-wagens en plug-in hybrides zullen hun rol blijven spelen tijdens de transitieperiode. Het nieuwe waterstoftankstation is net uniek in Europa omdat het naast groene waterstof ook alle andere brandstoffen aanbiedt. Dus ook elektriciteit, CNG, benzine, diesel en AdBlue.”

DATS 24 bouwt stelselmatig verder aan zijn netwerk voor alternatieve brandstoffen. Intussen zijn 59 tankstations uitgerust met een CNG-pomp en staan er bij 61 winkels en 2 centrale gebouwen elektrische laadpalen. In 2019 plant de brandstofspecialist nog een tweede waterstoftankstation in Wilrijk.

Hefboom voor duurzame energie

Ook voor de verduurzaming van de energievoorziening kan waterstof een hefboom zijn. Een overaanbod van hernieuwbare energie van windturbines of zonnepanelen kan worden omgezet in waterstof: een energiebuffer. Bij minder wind en zon kan de lokaal opgeslagen waterstof opnieuw omgezet worden naar elektriciteit (power-to-power). De groene waterstof kan ook geïnjecteerd worden in het bestaande gasnetwerk en zo oplossingen bieden voor thuisverwarming (power-to-gas) en industriële toepassingen (power-to-industry).

Jef Colruyt is overtuigd van het potentieel: “Wij geloven sterk in waterstof en willen een impuls geven aan de groeiende waterstofeconomie. Een stabiel investeringsklimaat blijft natuurlijk wel nodig. Tegelijk hopen we dat onze innovatieprojecten inspirerend werken en dat ook andere bedrijven de kaart trekken van de energietransitie. Colruyt Group staat altijd open voor nieuwe partnerships. Pionieren met waterstof als duurzame oplossing betekent voor ons op termijn een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een eerste stap naar zero-emissietoepassingen. Als retailer heeft Colruyt Group bovendien een grote impact op de eigen productie- en distributieketen en hoopt het ruim 4 miljoen klanten te inspireren. Het is de inspanning dus meer dan waard.”

Quotes van aanwezige experts en beleidsmakers - naar believen te gebruiken

Vlaams minister-president Geert Bourgeois steunt het initiatief ten volle: “Met de opening van een publiek waterstofstation op basis van lokaal geproduceerde wind- en zonne-energie zet Colruyt Group weer een mooie stap op weg naar duurzame mobiliteit. Vlaanderen heeft ambitieuze doelstellingen om de omslag te maken naar een verduurzaming van energie en een schone mobiliteit. Tegen 2020 wil Vlaanderen twintig waterstoftankpunten. Ik heb goede hoop dat we daarin zullen slagen. Mede door investeringen van bedrijven zoals Colruyt Group, dat als een van de weinige eindgebruikers in Vlaanderen over waterstof meedenkt en de technologie ook toepast.”

Ook Europees klimaatexpert Jos Delbeke gelooft in het project: “De klimaatdoelstellingen die Europa heeft vastgelegd onder het Parijs-akkoord zullen de fundamentele wijzigingen die de energiesector vandaag al doormaakt, aanzienlijk versterken. Nieuwe technologieën vinden sneller dan verwacht hun weg naar de markt, en waterstof is er zeker één van. Daarom is dit initiatief van Colruyt Group bijzonder lovenswaardig.”

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Als Vlaamse overheid geloven wij sterk in de mogelijkheden van waterstof, voor het transport, als opslagmogelijkheid, voor de economie in haar geheel. Een tankstation dat het hele gamma aanbiedt, van klassieke brandstof, over CNG, naar elektriciteit en groene waterstof, maakt de consumenten vertrouwd met de mogelijkheden die er bestaan. Dergelijke geïntegreerde tankstations kunnen mensen over de drempel heen helpen om de aanschaf van een groenere of zelfs zero-emissie auto te overwegen. Wat Colruyt Group hier doet is uniek in heel Europa en helpt de energietransitie versnellen.”

 

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu