Colruyt Group haalt Belgische partners aan boord voor de bouw van de eerste fase van Zeeboerderij Westdiep

Colruyt Group haalt met het West-Vlaamse GEOxyz nog een Belgische partner binnen voor de realisatie van de eerste fase van de zeeboerderij. Op 5 kilometer voor de Belgische kust wil de groep echte Belgische mosselen kweken in de Westdiepzone, één van de 5 commerciële zones zoals bepaald in het Marien Ruimtelijk Plan. GEOxyz, gekend als onderwaterdatabedrijf, onderzoekt in die zone niet alleen de bodem, maar zal er ook de maritieme werken uitvoeren. Nog deze zomer wordt de nodige afbakening door boeien voorzien, en wordt een veiligheidsplatform geïnstalleerd. Vandaag werd ook een nieuwe website over het project gelanceerd op seafarm.colruytgroup.com om alle belanghebbenden goed te kunnen blijven informeren.

Maandag 26 juli 2021

Innovatief samenwerkingsproject met Belgische partners

Installatiewerken gaan in het najaar van start, in de zomer ligt de focus op veiligheid

Colruyt Group pakt de realisatie van de zeeboerderij gefaseerd aan met de kweek van de eerste echte Belgische mosselen als eerste mijlpaal. “Het is eigen aan een dergelijk project dat we nog veel te leren hebben en net daarom zaten we het afgelopen halfjaar met heel wat inspirerende Belgische bedrijven en instellingen rond de tafel om kennis uit te wisselen en partnerships aan te gaan,” zegt Jeroen Theys, managing director Smart Technics Colruyt Group en verantwoordelijk voor de engineering en de bouw van de zeeboerderij.

Zo zal de groep er samen met het technische adviseringsbureau Vincotte over waken dat het ontwerp van de installatie conform de erkende internationale standaarden voor mariene aquacultuur is uitgevoerd, de gekozen materialen duurzaam zijn én voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. “We hechten bijzonder veel belang aan duurzaam materiaalgebruik”, bevestigt Jeroen Theys. “Zeker als je bedenkt dat deze materialen gedurende minstens 20 jaar in het water liggen. Daarom omringen we ons met experten, en waar mogelijk kiezen we bewust voor Belgische bedrijven. Zo deden we beroep op het studiebureau IMDC voor het milieueffectenrapport, op MULTI.engineering - samen met UGent - voor de lastenberekeningen van de mossellijnen en hun fundering in de zeebodem, en op EXSIL, een gespecialiseerde koordenfabrikant uit Dendermonde, die touwen zal aanleveren. Parkwind, de offshore windontwikkelaar van Colruyt Group, zal de maritieme coördinatie voor zijn rekening nemen.” Ook DEME is mee aan boord. DEME is een wereldwijde ‘solutions provider’ in de gespecialiseerde domeinen van onder andere baggeren, offshore energie, infrastructuur en milieu. Via een financieel minderheidsaandeel in Westdiep wil DEME zijn portfolio uitbreiden om meervoudig ruimtegebruik op zee maximaal te ontwikkelen.

Als partner voor de maritieme werken in de zeeboerderij koos Colruyt Group voor GEOxyz, een West-Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in onderwaterdata en een brede internationale ervaring heeft. Zij voerden in juni 2021 het bodemonderzoek en de mijnendetectie uit in de Westdiepzone. En daar zal de samenwerking dus niet bij blijven. GEOxyz zal ook instaan voor de plaatsing en het onderhoud van de longline installaties waarop de echte Belgische mosselen gekweekt zullen worden.

Patrick Reyntjens, GEOxyz: ”Wij zijn blij en vereerd om dit innovatieve project op onze Noordzee te mogen ondersteunen voor Colruyt Group. Het is fantastisch dat een bedrijf als Colruyt Group gelooft en wil investeren in de prille maar groeiende Blauwe Economie. Deze nieuwe groeiende sector zal GEOxyz de kans geven om zijn activiteiten uit te breiden en te verbreden. Als sterke “believer” in de Blauwe Economie gelooft GEOxyz in een aanpak gebaseerd op innovatie, duurzaamheid en veiligheid. Deze basis willen we gebruiken om de opgebouwde kennis te gaan verschalen en exporteren. Om deze ambitie verder te ondersteunen zijn wij permanent op zoek naar gepassioneerde medewerkers om ons team te ondersteunen. We krijgen hier de kans om mee te bouwen aan een duurzame toekomst, wie wil dit niet …”

Smart Technics, een innovatieve startup binnen Colruyt Group, stuurt al deze partners aan voor de realisatie van de zeeboerderij. Smart Technics nam van in het begin de engineering en het projectmanagement op zich en zal in de toekomst het offshore operationeel management voorzien.

Veiligheidsmaatregelen zijn prio

Deze zomer ligt de absolute prioriteit voor Colruyt Group op de veiligheid in en rond de projectzone. Conform het Koninklijk Besluit voor veiligheidsafstanden in Belgische zeegebieden werd er ook een veiligheidszone rond de zeeboerderij aangenomen door de Federale Overheid, op advies van de bevoegde instanties zoals de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC).

Een dergelijke zone heeft tot doel om te vermijden dat andere gebruikers van de zee terechtkomen in de zone C. De afbakening van de kweekzone en de installatie zal plaatsvinden door middel van 16 grote signalisatieboeien. “Op die manier zorgen we ervoor dat zeevarenden niet per ongeluk in de zone terechtkomen”, zegt Jeroen Theys, managing director bij Colruyt Group. “Daarnaast nemen we nog andere maatregelen om de veiligheid van de zeevarenden te garanderen. Zo zetten we de zeeboerderij ook digitaal op de zeekaarten en investeren we in een radarinstallatie die de zone 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bewaakt.Tot slot blijven we alle stakeholders informeren en sensibiliseren over de aankomende werken en wijzigingen voor de kust van Nieuwpoort.”

De groep lanceert daarom een website waarop geïnteresseerden meer kunnen lezen over de zeeboerderij en de voortgang van de werken. Meer informatie is vanaf nu terug te vinden op https://seafarm.colruytgroup.com/  

Stapsgewijs positief ondernemen

Met de selectie van de partners en de materiaalkeuze zit Colruyt Group op schema om na de zomer te starten met de installatie van de eerste mossellijnen. De groep mikt op de zomer van 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in haar winkels.

Bovendien blijft Colruyt Group inzetten op onderzoek en innovatie in aquacultuur door een actieve rol op te nemen in (nieuwe) onderzoeksprojecten zoals SYMAPA (synergie aquacultuur en passieve visserij), United (herintroduceren van oesterbanken en oesterkweek in offshore windparken) en Blue Marine (broedhuis van zeewier, oester en scampi) in de schoot van de Blauwe Cluster.


In geval van vragen en/of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met de Persdienst van Colruyt Group via press@colruytgroup.com / 0473 92 45 10.