Colruyt Group bouwt 234 winkels om tot lage-energiewinkels

Colruyt Group is dit jaar gestart met al zijn oudere winkelpanden te renoveren tot lage-energiewinkels. Over een periode van 12 jaar worden 234 winkels energiebesparend gerenoveerd. De renovatiegolf is een nieuwe stap om winkels zonder fossiele brandstoffen te creëren en innoverende duurzame technieken te introduceren. Dankzij deze investering van zo’n 75 miljoen euro verkleint Colruyt Group zijn CO₂-uitstoot tegen 2029 met maar liefst 4% en creëert het een hefboomeffect op lange termijn ten voordele van de klimaatopwarming.

Maandag 12 juni 2017

Equivalent van 1.975 gezinswoningen

In 2007 besliste Colruyt Group om bij de nieuwbouw van winkels alleen nog lage-energiewinkels te bouwen. Om zijn impact op het milieu te verkleinen, engageert de groep zich nu ook om de oudere winkels waarvan het eigenaar is, energiebesparend te renoveren. Over een periode van 12 jaar worden 234 winkelgebouwen van de in totaal 516 winkelpanden gerenoveerd tot lage-energiewinkels. Dit gaat voornamelijk over Colruyt- en OKay-winkels. Tegen 2029 hoopt Colruyt Group dus nog enkel lage-energiewinkels te bezitten. Het streefdoel is om per jaar gemiddeld 20 winkels aan te pakken. De eerste gerenoveerde Colruyt-winkels openen woensdag de deuren in Knokke en Marcinelle.

“Energiebesparend renoveren houdt in dat we elke winkel, ouder dan 10 jaar, waarvan we eigenaar zijn bij-isoleren, luchtdichter afwerken en de technieken herzien waar nodig”, zegt Koen Baetens, directeur van de technische dienst van Colruyt Group. “Dankzij deze investering zal de CO2-uitstoot van heel de groep met maar liefst 4% zakken. Dat komt overeen met wat 1.975 gezinswoningen jaarlijks voor hun verwarming uitstoten.”

Groene energie in plaats van fossiele brandstof

De grootschalige renovatiegolf is een noodzakelijke stap om innoverende en duurzame technieken te introduceren. Door de winkels op te waarderen, creëert Colruyt Group een ideale basis voor de toekomst. Zo zullen warmtepompen kunnen instaan voor warm water, zullen de koelinstallaties werken op propeen- of propaangas en zal de verwarming draaien op warmterecuperatie uit de koeling. Die nieuwe technieken maken gebruik van 100 % groene elektriciteit. Dat betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn zoals stookolie en aardgas om de winkels te doen draaien. In het najaar openen trouwens al de eerste OKay-winkels zonder fossiele brandstoffen.

Aangenamer werken en winkelen

De investering in lage-energiewinkels heeft naast de positieve invloed op het milieu nog een bijkomend voordeel. Zo vermijden we tocht en grote temperatuurschommelingen en zorgen we voor een constante aanvoer van verse lucht in onze winkels. Hierdoor verhoogt het comfort voor onze medewerkers en klanten, en zullen zij aangenamer kunnen werken en winkelen.

* Update 31 juli 2018 * 

  • In de loop van 2017 hebben we veertien winkels energetisch opgewaardeerd, tegen eind 2018 worden er nog zeven vestigingen opgeleverd. Ons streefdoel blijft om tegen 2029 in totaal 234 panden om te bouwen tot lage-energiewinkel.
  • Ondertussen hebben we de na-isolatie geëvalueerd en beslist om de volgende winkels niet meer volledig energetisch te renoveren. We gaan voor een gedeeltelijke opwaardering, met focus op dakisolatie en luchtdichtheid van het gebouw.
  • De reden voor deze koerswijziging is dat we na bevredigende testen gestart zijn met de versnelde uitrol van warmterecuperatie, ter vervanging van de klassieke gas- of mazoutketel. Dankzij warmterecuperatie volstaat een minder ingrijpende na-isolatie, terwijl het systeem op zich al voor een aanzienlijke CO-reductie van 3% zorgt.
  • We schatten dat de gecombineerde uitrol van warmterecuperatie en gedeeltelijke na-isolatie uiteindelijk een grotere CO-reductie (6%) zal opleveren dan de oorspronkelijk voorziene energetische renovatie (4%).
  • De gedeeltelijke renovatie bespaart ons ook heel wat geld. Zo voorzien we nu een totale investering van 35 miljoen euro voor na-isolatie, in plaats van de 75 miljoen euro die oorspronkelijk begroot was.