Colruyt en OKay engageren zich voor beter welzijn vleeskippen

Halle, 16 augustus 2021 - Colruyt Laagste Prijzen en OKay schakelen als eerste Belgische retailers over naar vleeskippen die voldoen aan de hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC). Deze criteria hebben als doel het dierenwelzijn van vleeskippen in de Belgische kwekerijen te verhogen: de kippen krijgen zo meer ruimte en daglicht. Er wordt ook overgeschakeld naar een trager groeiend ras. Door deze normen toe te passen voor de standaardkip, die het grootste volume vertegenwoordigt, willen Colruyt en OKay hun verantwoordelijkheid nemen en de Belgische markt in de richting van beter dierenwelzijn duwen. De ambitie is om de BCC-criteria uit te rollen tegen 2026, samen met de leveranciers.

Zondag 15 augustus 2021

Engagement voor het Better Chicken Commitment

Vanaf 2026 voldoet de standaardkip, die je koopt in de beenhouwerij en diepvriesafdeling (Boni Selection) van Colruyt Laagste Prijzen en OKay, aan de strikte criteria van het Better Chicken Commitment. In 2017 werd BCC gelanceerd door een dertigtal NGO’s die zich inzetten voor dierenwelzijn in Europa. BCC staat voor hogere en striktere criteria op vlak van dierenwelzijn. De kippen krijgen 40% meer ruimte door een lager aantal kippen per vierkante meter en er zal daglicht zijn in de stallen. Er wordt ook overgestapt naar een trager groeiend ras en de kippen zullen langer leven: van 42 dagen naar 49 tot 56 dagen. De kippen beschikken bovendien over twee meter zitstokken en twee piksubstraten (granen, strobalen) per 1.000 kippen. Zo wordt het natuurlijk gedrag van de kippen gestimuleerd.

Kuikens geboren in de stal

Daarbovenop zullen Colruyt en OKay nog een stap verder gaan dan de BCC-normen door de kuikens rechtstreeks in de stallen geboren te laten worden. Deze techniek heeft twee voordelen: kuikens moeten niet meer levend vervoerd en behandeld worden, wat zorgt voor minder stress; en kuikens hebben meteen toegang tot water en voedsel, wat de darmgezondheid bevordert. Dit proces verbetert de algemene gezondheid van de kuikens aanzienlijk en zal uiteindelijk leiden tot een geringer gebruik van antibiotica. Sommige leveranciers maken nu al gebruik van de Nestborn- of One2Born-methodes, die uiteindelijk opgenomen zullen worden in de lastenboeken voor vleeskippen.

Geleidelijke overstap, samen met de leveranciers

Colruyt Laagste Prijzen en OKay zijn er zich van bewust dat het voor hun partners niet altijd gemakkelijk is om hun productiemethodes aan te passen aan de nieuwe criteria voor een verhoogd dierenwelzijn. Sommige elementen zijn eenvoudig uit te voeren, zoals het plaatsen van extra strobalen in de stallen. Anderen vereisen een aanzienlijke investering en vergen enige tijd. Het gaat dan over aanpassingen aan de structuur van het gebouw, om bijvoorbeeld meer daglicht toe te laten. “Daarom zal de uitrol geleidelijk gebeuren," zegt Guy Elewaut, directeur marketing Colruyt Laagste Prijzen “in plaats van ons af te sluiten van een sector die belangrijk is voor de Belgische economie – meer dan 230 Belgische kwekerijen voor Colruyt - nemen wij onze verantwoordelijkheid door ervoor te kiezen om onze partners te begeleiden in hun duurzaamheidsproces.”

Voor klanten verandert er niets: Colruyt Laagste Prijzen zal de laagste prijzen blijven garanderen voor kip. Guy Elewaut: “We blijven trouw aan onze merkbelofte, ook wanneer we onze standaarden verhogen.”

Twee Belgische premières

Colruyt en OKay zijn de eerste retailers in België die het Better Chicken Commitment-criteria zullen hanteren vanaf 2026. Guy Elewaut: “Met deze nieuwe criteria zetten we een grote stap vooruit op vlak van dierenwelzijn voor kippen. We maken het onze klanten zo makkelijker om een duurzame keuze te maken op vlak van dierenwelzijn. Daarnaast hopen we een positieve impact te hebben op de hele sector. Door deze criteria toe te passen op onze standaardkip, die meer dan 73% van ons totale volume kip vertegenwoordigt, hopen we een verschil te maken en de sector te inspireren.” Op dit moment engageerden meer dan 200 grote Europese bedrijven in de voedingssector zich voor het Better Chicken Commitment, waardoor de criteria de norm van de toekomst worden voor de Europese standaardkip.  Colruyt en OKay zullen ook de eerste retailers zijn die de Nestborn- en One2Born-techniek opnemen in hun lastenboeken in België.

Stap voor stap

Dierenwelzijn staat hoog op de agenda van Colruyt Group en is één van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid.  De voorbije jaren nam Colruyt Group reeds verschillende initiatieven om het welzijn van dieren te verbeteren. Zo was de retailer de eerste die geen eieren van legbatterijen meer verkocht en het castreren van biggen verbood. Konijnenvlees is afkomstig van dieren uit een diervriendelijk parksysteem. En in de slachthuizen werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het slachtproces beter wordt gecontroleerd en zo weinig mogelijk stress en pijn veroorzaakt. Stefan Goethaert, algemeen directeur Colruyt Group Fine Food en verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid: “Voor ons is de doelstelling duidelijk: dieren respectvol behandelen doorheen de hele keten. Dit is een leerproces waar wij ons toe verbinden, stap voor stap. In de eerste plaats met onze leveranciers en vervolgens met de hele sector en de bevoegde autoriteiten.”

***

In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met de Persdienst van Colruyt Group via [email protected] / 0479 72 29 10.