Bio-Planet legt lokaal zero waste varkensvlees in de rekken

Bio-Planet bindt de strijd aan met voedselverspilling en biedt sinds kort varkensvlees aan uit een zero waste kweekproces. Het gaat om varkensvlees dat lokaal gekweekt wordt. De dieren krijgen voeder van de biologische akkers van de boer, aangevuld met bio-reststromen van leveranciers van Bio-Planet. De mest gebruikt de boer voor de groenteteelt op zijn velden. Hiermee is de cirkel rond. Met dit verregaand circulair project wil Bio-Planet duurzame en bewuste consumptie verder doortrekken in zijn vleesketen.

Maandag 18 maart 2019

Varkensvlees uit Zonnebeke

Steeds meer bewuste consumenten willen biologisch vlees eten dat bovendien ook lokaal gekweekt werd. Om dat te kunnen aanbieden ging Bio-Planet een innoverende samenwerking aan met partner Davy Bovyn uit Zonnebeke. Zijn varkenskwekerij is een gesloten bedrijf. Dat betekent dat hij de moederdieren zelf houdt en de biggen ter plaatse opkweekt. Het voedsel dat de dieren krijgen, wordt door de kweker zelf gemaakt. Het is een mengeling van eigen biologische granen en bio-reststromen uit de productieprocessen van Bio-Planet-leveranciers van bijvoorbeeld brood, kaas en plantaardige dranken. "Ik ben constant op zoek naar manieren om mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden", zegt boer Bovyn. "En ik produceer zoveel mogelijk grondstoffen zelf."

Door de reststromen opnieuw in te zetten, wordt voedselverspilling tegengegaan. Zo wil Bio-Planet verder innoveren en bijdragen aan het verder verduurzamen van de bio-markt.

Dierenwelzijn en -gezondheid voorop

De varkens hebben veel ruimte op de boerderij en krijgen meermaals per dag te eten. Dat zorgt ervoor dat ze zeer levendig en beweeglijk zijn. "De varkens hebben drie keer zoveel ruimte als op een gewone kwekerij", legt Davy Bovyn uit. "Ze worden ook zes weken ouder."  Ook tijdens het vervoer wordt het de dieren zo comfortabel mogelijk gemaakt. Er gaan maximum 30 dieren op transport. Dat zijn er minder dan in een traditionele kwekerij. Ze leggen ook een kort traject af van niet meer dan 26 km en er zijn geen tussenstops, wat minder stress betekent voor de dieren. Dit alles heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het vlees.

"Bewust consumeren gaat voor ons verder dan alleen maar bio", zegt Jeroen Van Belleghem, afdelingshoofd bedieningstoog bij Bio-Planet. "Door de keten lokaal en zo kort mogelijk te houden en de reststromen mee in het circuit op te nemen, krijgen we een duurzaam proces met respect voor alle betrokkenen in onze keten. In die rol van pionier in biologische landbouwtrajecten willen we verder gaan en waar mogelijk circulair innoveren door samen bij te dragen aan het beperken van voedselverspilling. Met dit kleinschalige project willen we vooral onze kennis uitbouwen, inspireren en stap voor stap doorgroeien naar meerdere initiatieven."

Kruisbestuiving tussen biologische landbouwprojecten

Bio-Planet zet ook zijn schouders onder het initiatief van het overkoepelende Colruyt Group, BioVar.be en Delavi, die eerder dit jaar een 100 % Belgische biologische varkensvleesketen lanceerden en waarvan het vlees in augustus in de rekken bij Bio-Planet zal liggen. Ook hier wordt ingezet op lokaal vakmanschap, met respect voor dierenwelzijn en het milieu.

"We willen een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag naar lokale bioproducten waarbij de vraag naar biovarkensvlees elk jaar zelfs met 4 % stijgt. Daarbij willen we ook een meerwaarde creëren op vlak van bewust consumeren." zegt Jeroen Van Belleghem. "Om ons van een Belgisch aanbod te verzekeren gaan we tal van partnerships aan, waaronder BioVar.be en nu ook de samenwerking met Davy Bovyn uit Zonnebeke."