Bijen brengen biodiversiteit van de omgeving in kaart voor Colruyt Group

Bijen brengen biodiversiteit van de omgeving in kaart voor Colruyt Group

Samenwerking met BeeOdiversity op eigen landbouwgronden

Woensdag 12 april 2023
​Colruyt Group plaatst bijenkasten op eigen landbouwgronden om er de biodiversiteit, de plantendiversiteit in de omgeving en aanwezige polluenten in kaart te brengen. De gezondheid van de bodem en de omgeving worden gemeten aan de hand van de analyse van stuifmeel, door de bijen verzameld, én bodemstalen. Ook de impact van acties om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren kan met deze methode worden geëvalueerd en ‘best practices’ geïdentificeerd. Het project loopt in samenwerking met BeeOdiversity, in het kader van het 100+ Accelerator programma van ABInbev waarvan Colruyt Group de Europese partner is. De eerste resultaten van het project worden verwacht in juni en op het einde van het jaar worden verbeteracties bepaald.

Samen met BeeOdiversity de biodiversiteit herstellen en verbeteren

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten op aarde en is van cruciaal belang voor mens en planeet. Voldoende biodiversiteit binnen het landbouwecosysteem is essentieel voor bestuiving, natuurlijke plaagcontrole, schuilplaatsen voor vogels en wild, een aantrekkelijk landschap, enz. Zo is drie kwart van onze voedingsgewassen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving door natuurlijke bestuivers om eetbare vruchten of zaden te vormen. Colruyt Group neemt zijn maatschappelijke rol op door te investeren in het verbeteren en herstellen van biodiversiteit. Ze werken hiervoor samen met BeeOdiversity, een Belgische start up die tools en advies levert om de biodiversiteit te verhogen en polluenten in de omgeving en bodem te verminderen.

Er is nood aan voldoende biodiversiteit voor een goed ecosysteem om voedsel te produceren. We willen met dit project dan ook meer draagvlak creëren rond biodiversiteit om samen te werken met alle stakeholders aan een meer biodiverse omgeving” zegt Saskia De Block, verantwoordelijke landbouw bij Colruyt Group.

Bijen meten gezondheid omgeving

Begin april installeert BeeOdiversity bijenkasten vlak bij de percelen van Colruyt Group in Moustier. ​ De bijen kunnen dan uitvliegen (gemiddeld tot 1.5 km) en fungeren als natuurlijke drones om 8 maanden lang stuifmeel te verzamelen in hun kasten. Zodra de temperatuur de 12° Celsius overschrijdt, beginnen de bijen de omgeving binnen te dringen. Wanneer de temperatuur boven 15° Celsius stijgt zijn de bijen op hun best. Ze verzamelen miljarden stuifmeelmonsters die het DNA van planten (bomen, struiken en kruiden) maar ook verontreinigende stoffen bevatten. Aan de hand van die pollenanalyse én bodemstalen wordt dan de biodiversiteit, de plantendiversiteit in de omgeving, de gezondheid van de bodem en aanwezige polluenten (pesticiden en metalen) in kaart gebracht. De resultaten van de analyses maken een doelgerichte aanpak mogelijk zowel naar de landbouwpraktijken, de inrichting van de akkerranden als naar de omgeving. ​ In juni worden de eerste resultaten van het project verwacht en eind 2023 worden verbeteracties bepaald.

De kwalitatieve en kwantitatieve data die we met onze bijen verzamelen worden gedeeld met de belangrijkste belanghebbenden, zoals landbouwers, om hen in staat te stellen gerichte acties te ondernemen voor het behoud van hun middelen. Wij zijn ervan overtuigd dat het behoud van de biodiversiteit de betrokkenheid van alle actoren vereist. De samenwerking met Colruyt Group is een mooi voorbeeld van een multi stakeholder project voor verandering. Bovendien stelt Colruyt Group ons, via zijn Eco-score systeem, in staat om in vele gemeenten in België bloemenweiden aan te planten voor het behoud van bestuivers. Het is voor ons dan ook een eer om samen te werken met hen rond het herstel van biodiversiteit”, zegt Michael van Cutsem, CEO en co-founder van BeeOdiversity. ​